הוא עדיין סגן ראש העיר? או רק הרב חיים אפשטיין
מישהו יודע מה עם המו"מ הקואליציוני?