ארונו בא • מייסד מוסדות החינוך במונסי הלך לעולמו

הרה"ג ר' שמעון הכהן רוזנגרטן זצ"ל מייסד מוסדות החינוך במונסי בניו יורק • חתן מרן הגרח"פ שיינברג זצוקללה"ה ואביו של יבלחט"א הגאון ר' משה אהרן רוזנגרטן שליט"א ראש כולל "תפארת צבי - בריסקער כולל".

ממונסי שבניו יורק מגיעה הידיעה המעציבה על פטירתו של הרה"ג ר' שמעון הכהן רוזנגרטן זצ"ל מייסד מוסדות החינוך בעיר.

קרא עוד:

[postim]

המנוח זצ"ל היה מגדולי נושאי דגל החינוך התורני באמריקה, פעל ומסר נפשו לחינוך בני ובנות ישראל לתורה ויראת שמיים טהורה קרוב לשישים שנה וייסד את מוסדות החינוך במונסי שבניו יורק.

היה חתנו של חתן מרן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוקללה"ה, ראש ישיבת "תורה אור" בירושלים.

זכה להותיר את בניו, מגדולי מרביצי התורה בארץ הקודש ובארצות הברית, אחד מבניו הוא הגאון רבי משה אהרן רוזנגרטן שליט"א ראש כולל "תפארת צבי – בריסק'ער כולל" בירושלים.

היה למופת בגודל אמונתו ובטחונו בהשי"ת, ובהליכתו בדרך ה' בצניעות כל ימי חייו כשהוא מדקדק על קלה כבחמורה, ואינו חוסך עמל ויזע לעבודת השם בשמחה ובטוב לבב.

היה תלמידו חביבו של ראש ישיבת "תורה ודעת" בניו יורק וחבר מועצת גדולי התורה באמריקה. הגאון הגדול רבי יעקב קמינצקי זצ"ל. וזכה לחביבות יתירה ממנו.

הלווייתו תצא מחר, יום ה' פרשת וישלח, בשעה 5.45 אחה"צ (ולא כפי שפורסם), מישיבת "תורה אור" ברחוב סורציקין לעבר הר המנוחות.

ר' שמעון רוזנגרטן כולל תפארת צבי ר' שמעון רוזנגרטן

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו