חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה מביע חשש שהמנגנון המפלגתי של ה"בית היהודי", מצא אוצר כספי למימון חברות הטפה ל"היתר המכירה", על חשבון החקלאים שומרי השמיטה המשביתים את קרקעותיהם. יש כאן קרדום של שמיטה לחפור בו תחת אושיות מצות השמיטה הלכתה, דברי אייכלר. קודם לכן, אמר סגן השר לשירותי דת אלי בן דהן בוועדה לביקורת המדינה כי בכוונת המשרד לסייע לחקלאים ולציבור כולו בשנת השמיטה הקרובה בשנת השמיטה הקרובה אנחנו רוצים שהשיח לא ייסוב סביב היתר מכירה ואוצר בית דין אלא סביב מחשבת השמיטה והפנים החברתיות של השמיטה היהודית, דברי סגן השר בן דהאן מהם הביאו כתביינו גואל ועקנין ומשה גלסנר. ...

חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה מביע חשש שהמנגנון המפלגתי של ה"בית היהודי", מצא אוצר כספי למימון חברות הטפה ל"היתר המכירה", על חשבון החקלאים שומרי השמיטה המשביתים את קרקעותיהם.
יש כאן קרדום של שמיטה לחפור בו תחת אושיות מצות השמיטה הלכתה, דברי אייכלר.
קודם לכן, אמר סגן השר לשירותי דת אלי בן דהן בוועדה לביקורת המדינה כי בכוונת המשרד לסייע לחקלאים ולציבור כולו בשנת השמיטה הקרובה
בשנת השמיטה הקרובה אנחנו רוצים שהשיח לא ייסוב סביב היתר מכירה ואוצר בית דין אלא סביב מחשבת השמיטה והפנים החברתיות של השמיטה היהודית, דברי סגן השר בן דהאן מהם הביאו כתביינו גואל ועקנין ומשה גלסנר.