משרד האוצר הודיע כי הוחלט לקבל את הצעתם של חברי הכנסת יעקב אשר ומירי רגב ולדחות בחצי שנה את האפשרות הניתנת לעיריות להתאגד לכדי תאגיד מים משותף, כתבינו הפוליטי גואל ועקנין מוסר כי בדיון שנערך בעניין בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שיבח חבר הכנסת אשר, את יו"ר הוועדה רגב, על הצטרפותה עמו להצעת החוק לדחיית מועד החובה להתאגד כתאגידי מים. ואמר כי אם לא נפעל לדחיית המועד, נגיע למצב בו בעוד כמה שבועות יהיו ראשי ערים רבים שיעברו על החוק בעל כורחם, הסנקציות יוגברו, ותיווצר אי נעימות גדולה. ...

משרד האוצר הודיע כי הוחלט לקבל את הצעתם של חברי הכנסת יעקב אשר ומירי רגב ולדחות בחצי שנה את האפשרות הניתנת לעיריות להתאגד לכדי תאגיד מים משותף,
כתבינו הפוליטי גואל ועקנין מוסר כי בדיון שנערך בעניין בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שיבח חבר הכנסת אשר, את יו"ר הוועדה רגב, על הצטרפותה עמו להצעת החוק לדחיית מועד החובה להתאגד כתאגידי מים.
ואמר כי אם לא נפעל לדחיית המועד, נגיע למצב בו בעוד כמה שבועות יהיו ראשי ערים רבים שיעברו על החוק בעל כורחם, הסנקציות יוגברו, ותיווצר אי נעימות גדולה.