בבני-ברק תיערך הערב הלוויתו של המגיד מישרים ואיש המוסר הגאון הצדיק הרב יעקב גלינסקי זכר צדיק לברכה, שנפטר היום במרכז הרפואי מעייני הישועה בגיל תשעים וארבע לאחר התדרדרות במצב בריאותו. הגאון הרב יעקב גלינסקי זצ"ל שהיה בצעירותו תלמיד ישיבת בית יוסף נוברדוק בביאלסיטוק, חניך תנועת המוסר ומקורב לגדולי ישראל מרן החזון-איש ומרן הסטייפלער, הקים ישיבה לעולי תימן ואת ישיבת נוברדוק בחדרה, והיה ידוע כדרשן מבוקש שפרסם ספרים רבים מדרשותיו ומשליו. מסע הלוויתו של הרב יעקב גלינסקי זצ"ל יצא הערב בשעה שבע ושלושים מבית המדרש לדרמן ברחוב רשב"ם בבני-ברק. במהלך מסע ההלוויה יתכנו עומסי תנועה בצירים בהם ינוע. ...

בבני-ברק תיערך הערב הלוויתו של המגיד מישרים ואיש המוסר הגאון הצדיק הרב יעקב גלינסקי זכר צדיק לברכה, שנפטר היום במרכז הרפואי מעייני הישועה בגיל תשעים וארבע לאחר התדרדרות במצב בריאותו.
הגאון הרב יעקב גלינסקי זצ"ל שהיה בצעירותו תלמיד ישיבת בית יוסף נוברדוק בביאלסיטוק, חניך תנועת המוסר ומקורב לגדולי ישראל מרן החזון-איש ומרן הסטייפלער, הקים ישיבה לעולי תימן ואת ישיבת
נוברדוק בחדרה, והיה ידוע כדרשן מבוקש שפרסם ספרים רבים מדרשותיו ומשליו.
מסע הלוויתו של הרב יעקב גלינסקי זצ"ל יצא הערב בשעה שבע ושלושים מבית המדרש לדרמן ברחוב רשב"ם בבני-ברק.
במהלך מסע ההלוויה יתכנו עומסי תנועה בצירים בהם ינוע.