שיפור קל נרשם במצבם הרפואי של שני האחים גרוס שהורעלו בשבוע שעבר מהדברה בביתם בירושלים, מצבם מוגדר קשה אך יציב ושנשקפת סכנה לחייהם, סבתם של הילדים הגברת רחל אנגלרד אמרה לבצלאל קאהן במשדר המהדורה המרכזית כאן בקול חי כי מצבם של הילדים עדיין קשה ובקשה להמשיך ולעורר רחמי שמים לרפואתם של הילדים, רבה של פתח תקוה הרב מיכה הלוי אמר במשדר כי שהה בליל שבת במחיצת הרב שמעון ומיכל גרוס הורי הילדים באתי לחזק ויצאתי מחוזק מהאמונה שלהם, אמר הרב ...

שיפור קל נרשם במצבם הרפואי של שני האחים גרוס שהורעלו בשבוע שעבר מהדברה בביתם בירושלים, מצבם מוגדר קשה אך יציב ושנשקפת סכנה לחייהם,
סבתם של הילדים הגברת רחל אנגלרד אמרה לבצלאל קאהן במשדר המהדורה המרכזית כאן בקול חי כי מצבם של הילדים עדיין קשה ובקשה להמשיך ולעורר רחמי שמים לרפואתם של הילדים,

רבה של פתח תקוה הרב מיכה הלוי אמר במשדר כי שהה בליל שבת במחיצת הרב שמעון ומיכל גרוס הורי הילדים באתי לחזק ויצאתי מחוזק מהאמונה שלהם, אמר הרב