על פי הוראתו של כ"ק רמן אדמו"ר ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, נוהגים בבית המטבחיים בקרית יואל למלוח את הבשר אך ורק במלח הנחצב מהרים, ולא במלח ים. כעת נסגר המכרה שסיפק את המלח המהודר, ובסאטמר יאלצו להשתמש במלח ים למליחה.

החומרה שהנהיג כ"ק אדמו"ר בעל 'דברי יואל' מסאטמר זצ"ל, השתמרה בקרב חסידיו במשך יותר משישים שנה, אך כעת נאלצים חסידי סאטמר לוותר עליה באופן זמני.

קרא עוד:

[postim]

כאשר הגיע הרבי מסאטמר לארה"ב, הוא הנהיג בקרב חסידיו חומרה ייחודית, לפיה יש למלוח את הבשר לאחר השחיטה, אך ורק באמצעות מלח אבנים, (שטיין זאלץ), הנחצב מההרים. זאת, משום שהמלח הזה חזק יותר ממלח הים המצוי, ולשיטתו הוא מפליט טוב יותר את הדם מהבשר הטרי.

אלא שברבות השנים ירד הביקוש למלח אבנים, והמכרות שהפיקו אותו נסגרו בזו אחר זו, עד שבימים האחרונים נסגר המכרה האחרון ששיווק מלח לבית המטבחיים ב'קרית יואל', שהנו היחיד בעולם שבו הונהגה החומרה הזו עד העידן הנוכחי.

בצר להם פנו בעלי המשחטה אל הרבנים המכשירים, והודיעו להם כי לעת עתה הם לא מצליחים להשיג מלח אבנים בכמות הנצרכת להפעלת המשחטה.

לאחר דיון מעמיק בנושא, פסקו הרבנים כי באין ברירה יש לוותר באופן זמני על החומרה שהנהיג הדברי יואל ושנשתמרה בקפידה עד כה, אך הנחו את בעלי המשחטה לרכוש מלח ים מהסוג המהודר ביותר והמתאים ביותר למליחת הבשר.

בהודעה שפרסם בית המטבחיים בריכוזי סאטמר בארה"ב, נמסרה ההודעה בנושא לציבור הרחב, ובעלי המשחטה הביעו תקווה שיצליחו למצוא בקרוב תחליף למכרה שנסגר, ולהשיג כמויות מספקות של מלח אבנים.