הועדה לביקורת המדינה תדון בשבוע הבא  במינויים פוליטיים של דירקטורים לחברות ממשלתיות. לקראת הדיון, אומר יו"ר הועדה, ח"כ אמנון כהן כי "מפלגות אופנה הבטיחו לנו אשליית פוליטיקה חדשה, נקייה והגונה – וממשיכות במנהג המגונה של מינוי אנשים-שאינם-ראויים למשרות ממשלתיות, רק בגלל שהם מקורבים". בדיון ישתתף שר האוצר יאיר לפיד וכן נציגי מבקר המדינה, משרדי האוצר והמשפטים, רשות החברות הממשלתיות, התנועה לאיכות השלטון, תנועת אומ"ץ, לשכת המבקרים הפנימיים, עמותת שבי"ל, איגוד המבקרים הפנימיים ועוד. בנוסף יעלה בדיון דו"ח מבקר המדינה על רשות החברות הממשלתיות. בסוף 2010 היו 96 חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות, חברות מעורבות ועמותות. מבדיקת המבקר מתברר כי במשך שנים רבות לא נעשתה ברשות ביקורת פנימית, לא נערך סקר ניהול סיכונים על תהליכי העבודה בה, אין ברשות קוד אתי, והתקבלו החלטות בנושאים מקצועיים וחשובים שהגיעו לשר האוצר - בלי שהתקיימו דיונים בדרגים המקצועיים ברשות ובלי שהיא גיבשה את עמדתה. עוד מצא המבקר ניגודי עניינים ברשות, חתימות מנהלים על דו"חות כספיים בלי בדיקה מקיפה, הביקורות בחלק מהחברות הממשלתיות מתבצעות בניגוד לנהלים, ואפילו יועצים משפטיים פעלו בניגוד לחוק וללא אישורים....

הועדה לביקורת המדינה תדון בשבוע הבא  במינויים פוליטיים של דירקטורים לחברות ממשלתיות. לקראת הדיון, אומר יו"ר הועדה, ח"כ אמנון כהן כי "מפלגות אופנה הבטיחו לנו אשליית פוליטיקה חדשה, נקייה והגונה – וממשיכות במנהג המגונה של מינוי אנשים-שאינם-ראויים למשרות ממשלתיות, רק בגלל שהם מקורבים".

בדיון ישתתף שר האוצר יאיר לפיד וכן נציגי מבקר המדינה, משרדי האוצר והמשפטים, רשות החברות הממשלתיות, התנועה לאיכות השלטון, תנועת אומ"ץ, לשכת המבקרים הפנימיים, עמותת שבי"ל, איגוד המבקרים הפנימיים ועוד.

בנוסף יעלה בדיון דו"ח מבקר המדינה על רשות החברות הממשלתיות. בסוף 2010 היו 96 חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות, חברות מעורבות ועמותות.

מבדיקת המבקר מתברר כי במשך שנים רבות לא נעשתה ברשות ביקורת פנימית, לא נערך סקר ניהול סיכונים על תהליכי העבודה בה, אין ברשות קוד אתי, והתקבלו החלטות בנושאים מקצועיים וחשובים שהגיעו לשר האוצר – בלי שהתקיימו דיונים בדרגים המקצועיים ברשות ובלי שהיא גיבשה את עמדתה.

עוד מצא המבקר ניגודי עניינים ברשות, חתימות מנהלים על דו"חות כספיים בלי בדיקה מקיפה, הביקורות בחלק מהחברות הממשלתיות מתבצעות בניגוד לנהלים, ואפילו יועצים משפטיים פעלו בניגוד לחוק וללא אישורים.