הרב יעקב יוסף, בנו בכורו של מרן הגר"ע שליט"א חולה במחלה קשה • אביו עודכן והפסיק לקבל קהל • המקובל רבי בניהו שמואלי הוסיף את השם 'חי'

דאגה רבה ותפילות לשלומו של הגאון רבי יעקב יוסף שליט"א, בנו בכורו של נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א שכעת נודע כי חלה לאחרונה במחלה קשה. השבוע הגיע הרב לבדיקות רפואיות שגרתיות בקופת חולים לנוכח גילו (66) כאשר תוצאות הבדיקה העלו את הגרוע מכל, הרב חולה במחלה קשה.

עם היוודע הבשורה הקשה לאביו, הגר"ע יוסף שעודכן במצבו שעות מספר לאחר מכן, הגיב הגר"ע בצער רב והתקשה לעכל את הידיעה. סדר יומו שונה לחלוטין ומאז עודכן על מחלת בנו חדל הרב מלקבל קהל, והוא שקוע בתפילות עבור בנו.

הג' ר' יעקב יוסף שליט"א נודע כמרביץ תורה לאלפים בכל רחבי הארץ, ובפרט בשיעורו השבועי בבית הכנסת 'בורוכוב' בירושלים. מכהן כרבה של שכונת 'גבעת משה' וראש ישיבת 'חזון יעקב'.

עם התפשטות הבשורה הקשה החלו בתפילות ובאמירת פרקי תהילים לרפואתו השלמה. המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א, ר"י נהר השלום, ערך לו פדיון נפש מיוחד והוסיף לו את השם 'חי'.

יצויין כי הרב יעקב יוסף אינו מאושפז בבית החולים, אלא ממשיך בשגרת יומו בהרבצת תורה לאלפים בכל חלקי הארץ. כמו כן ימסור הערב את שיעורו השבועי בבית הכנסת בורוכוב בירושלים בשעה 20:15.

שמו המלא לרפואה: רבי יעקב חי בן מרגלית לרפוא"ש ומהירה בתושח"י.