מרן הגר"נ קרליץ מאושפז בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק | בשעה הקרובה יוכנס לחדר הניתוחים עקב סתימת מעיים | עולם התורה עוקב בדאגה ומעורר רחמי שמים

עולם התורה עוקב בדאגה רבה אחר מצבו של שריד לדור דעה מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א מגדולי פוסקי הדור, אשר יוכנס בשעה הקרובה לטיפול בחדר הניתוח.

קרא עוד:

[postim]

בשעות המאוחרות של ליל אמש חש מרן שליט"א בחולשה ואושפז בבית החולים מעייני הישועה כשהוא סובל מתסמינים של קוצר נשימה, לאחר סדרת בדיקות מקיפה אובחנה דלקת עקב סתימת מעיים, כאמור, בשעה הקרובה יוכנס מרן הגר"נ קרליץ שליט"א לטיפול רפואי בחדר הניתוחים.

ילדי תלמודי התורה, ובתי החינוך לבנות בכל רחבי הארץ והעולם היהודי נושאים תפילה לרפואתו של הגאון, בתקווה לשחרורו המהיר מבית החולים בבריאות איתנה לאורך ימים ושנים.

בשעות האחרונות התכנסו אלפים בהיכלי התורה לעורר רחמי שמים להצלחת הטיפול לרפואתו השלימה של מרן רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה.

עדכון 11:00

בישיבות פוניבז', אורחות תורה וסלבודקא עצרו כעת את הסדר והתחילו באמירת תהילים לרפואת מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ.

בבית החולים שוהים ליד חדר הניתוח של מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ חתנו הגאון רבי שרי אל רוזנברג ראב"ד בני ברק בנו הרב שמואל הלל קרליץ נאמן ביתו הרב אברהם ישעיה קרליץ והרב מאיר אסחייק וכן רופאו פרופ' וינברגר המנתח שהובא לניתוח הגיע הישר מכנס רופאים בקיסריה משם יצא באמצע הכינוס במיוחד, בנו הרב מרדכי קרליץ השוהה בקנדה מתעדכן כל העת טלפוני במצב.