יש לי שאלה האם גם בעיתון הפלס כתבו על מרן פוסק הדור לא יצא לי לראות כי אין לי עיתון זה