הצלילים שילוו את בחורי הישיבות הקדושות בסובבם בין פתחי נדיבים מטעם קופות ה'עזר נישואין' השונות, כשהם לבושים בלבוש המסורתי ● הודות לתחרות 'המבשר' היבול השנתי של הג'ינגלים הוכפל ואף שולש בכמות ובאיכות ● האזינו ושפטו בעצמכם

בעיתון המבשר יזמו את תחרות 'משמיעין על השקלים' במסגרתה התבקשו מנהלי קופות העזר הישיבתיות לשלוח את פאר יצירתם לצוות השופטים שידרג על פי התוצאה המשובחת ביותר. עורך הזמר של 'המבשר' פנחס ביכלר ניצח בגאון על מלאכת הליקוט המורכבת.

האזינו ושפטו בעצמכם

ישיבת אורייתא

מוזיקה ועיבוד קולות: יענקי לנדאו, סולנים שמילי ניילנדר אבריימי מושקוביץ שלוימי שפירא, מילים: שמואל ניילנדר-שלמה שפירא, מיקס אבי ז'נו

עזר נישואין פורים ישיבת אורייתא

אשלג

לחן: כבודו-ליפא, מילים: יהודה .ל.י. שירה: י.ל.י.- נ.ר. עיבודים: אולפני בראנד ירושלים

מילים:
עזר נישואין, לתרום לכאן כולם זוכים, אוי…. כל הפושט יד, לא משאירים לבד, מסייעים לכל אחד.
הכנסת כלה בהידור, העלפט ארויס ליבע ברידער, והריקותי לכם ברכה, שפע נחת והצלחה, בזכות מצוות צדקה.
עזר נישואין, צדקת בעל הסולם, כולם תורמים, כפתחו של אולם, מוסדות אשלג, ולאחיו יאמר חזק, אי אי… אשלג.

פורים בבני ברק (2)

באבוב

מילים:
עץ חיים, א עזר א געטרייע, אזויפיל חתנים מסייע, בייטאג און ביינאכט, אזוי פיל חסד מען מאכט, אידישע הערצער מען באלייכט.
אהללה אהללה, פאר'ן בורא, אויף די באבובער עזר מלא אורה, יעדער חתן זאגט אזוי, ואשימה תקותי בו.

אהודנו אהודנו, יעדער איינער אשר לבו ידבנו, קוק צו און זעה, ערבים אנו זה לזה, ברודער! העלף אונז צו!
כל הפותח יד, און די הויכע צייט, ויתן ויחזור ויתן, בזכות הכנסת כלה, משאלות לבו ימלא, ער וועט זוכה זיין צו אלעם גוטן.

בעלזא חיפה

ניגון: שפע ברכה- אייזיק האניג

מילים:
יעדער איז תורם פאר קרן החסד וואס געבן אזוי פיל צדקה, צו העלפן פאר אלע וואס דארפן הילף העלפן זיי אן א הפסקה
קופת הצדקה קרן החסד עזרת חתנים, העלפן פאר די מחותנים אין אלע זמנים.
פזמון: ומשפע ברכה והצלחה לאורך ימים ושנים, העלפן איינעם פאר דעם צוויטען נאר מיט א פרייליכען פנים

1800-800-294 לקרן החסד מחייגים, 1-800-800-294 מכל הלב תורמים
פזמון…

פורים בבני ברק (4)

ישיבת דברי חיים – ביתר

לחן: נודה- ליפא, זמר: שמוליק גפנר, קולות: דויד טויב.

דושינסקיא

מבוסס על: ידידים ירוממוך- ר' מאיר אדלר ור' אהר'לה סעמעט, מילים: הבה"ח שמואל יוחנן שוורץ, שירה: האחים שמואל זאנוויל ויוסף צבי וויינברגר,עיבוד ואולפן: מיכאל וויינברגר, תזמורת: ר' יהושע ברים מקהילת באיאן

מילים:
"צדקת מהרי"ץ", תושיע מחתונים ותביא גאולה לבניהם
ידידים ירוממך, בחסד קידמוך, פאר דיר מחותן יסייעוך, זאלסט האבן מנוחה, ידידים, העלפט'ס ארויס, א חתן בעת משוש, גיבט'ס א שיינע מתנה, בשירה ורננה.
פזמון: מי כמוך אז דו ביסט זוכה, א אידל'ס הארץ ביסטו נישט דוחה, מי כמוך, א זכות א הויכע, "צדקת מהרי"ץ שבחו גאולים"

"צדקת מהרי"ץ", ברענגט א שמיכל אויפן פנים, ווען סי' בויעט'צעך אויף א שטוב א נייעם, בגלל בגלל תרומתך תושיע מחתונים, ותביא גאולה לבניהם.
פזמון…

השיר פותח בפאל העליון של השיר: צדקת מהרי"ץ… ומשבח את העזר שמושיע מחותנים ומביא גאולה לבניהם החתנים חלק הראשון של השיר , ידידים… מדבר בשבח העזר שמרומם מקדם בחסד ומסייע למחותן שיהיה לו מנוחה כראוי, חלק השני פונה בקריאה ל"ידידים" שיעזרו לחתן ויתנו מתת כיד המלך ועם כל הלב – בשיר ורננה. שני הקטעים הנ"ל מושרים על הפאל הראשון. הפאל השני, מי כמוכה… מדבר על הנדיב שמי כמוהו שזכה שלא דחה כאב לבו של יהודי וזוהי זכות גדולה שהרי "צדקת מהרי"ץ" משבחים כל הגאולים לדורותם…
הפאל השלשי והגבוה מחולק לשני הקטעים. בקטע הראשון משבח את העזר שמביא חיוך בעת שמחת נישואין כשבית חדש נבנית. בחלק השני חוזר לשבח את הנדיב שבגלל תרומתו הוא מושיע מחותנים ומביא גאולה לבניהם החתנים.

פורים קוזקים עזר נישואין ישיבת ויז'ניץ אנטוורפן

זוועהיל מפעל נצח

 

חזון נחום

לחן: ותתן לנו- מיכאל שניצלער | ה' מלך- גד אלבז, מילים: יהודה רוט, שירה: יואלי קליין, מקהלה: ינקי לנדא, עיבוד: הרשי סגל

מילים:
פזמון:
עזר נישואין חזון נחום, העלפו פאר יעדער מיט פארשידענע דרכים, אויפ'שטעלן דורות ישרים ומבורכים, אוי אוי אוי עזר נישואין חזון נחום

ותתן לנו לנו, פאר אונז אזא מתנה, עזר נישואין בכל שנה ושנה, ותתן לנו לנו, נעמט'זעך זאם מיט גרויס כוונה, מקיים זיין די פסק, ולאחיו יאמר חזק
נאך א שקל, נאך א מטבע, נאך א חתן צו זיין מחייה, מלויפט אין די גאסן, קיין איין טיר נישט פארפאסן, והימים האלה נזכרים ונעשין
פזמון…

פון נדיבי עם געלט נעמען ארויס, וייעשו כולם אגודה אחת

עזר נישואין חזון נחום, העלפו פאר יעדער מיט פארשידענע דרכים, אויפ'שטעלן דורות ישרים ומבורכים, אוי אוי אוי עזר נישואין חזון נחום.
פאר כיבוד הורים מזומן ומוכן, למען למען יאריכון, באהבה איבערגעבן אין יעדער שעה.
ווען סקומט אן די זמנים, מצהלות חתנים, בקול שמחה וקול ששון, מיטן א פריילעכן פנים, בויט מען די בניינים, און וועמענ'ס זכות דאס וייסען אלע שוין .
פזמון…

פורים קוזקים עזר נישואין ישיבת חזון נחום

טשערנאביל

מוזיקה: יענקי לנדאו, עיבוד קולות:אלי שפריי, מילים: שלמה שפירא, מיקס: אבי ז'נו

פורים בבני ברק - צילום שוקי לרר (47)

טשכנוב

סולנים: מאיר אדלר ואהרלה סאמעט, עיבוד קולי: יענקי לנדאו, מילים: שלמה שפירא, מיקס: אבי ז'נו

לעלוב ישיבת משנת שמעון- ביתר

המבצעים : זמר ועיבוד : ישראל (שרוליק) קלצקין, פלייבק: נחמן גולדמן, אולפן: יצחק שיינר (יפת), ילד הפלא: אלי ווינבאך, מקהלה: מיכאל פרסברגר, שמואל קלצקין, שמואל הגר, ארי אויש,

לחן: אשרינו- יידל וורדיגר, כשהמילים ר' שמעון בשיר זה מכוונות על רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זצוק"ל שעל שמו נקרא הישיבה "משנת שמעון"

פורים בבני ברק (43)

לעלוב צדקת רבי שמעון

הפקה מוזיקאלית: איציק.פ, עיבוד מוזיקאלי: שרולי ברונכר, סולן: אברימי לונגר, מקהלת ידידים, עיבוד קולי: דיויד טויב , איציק.פ, הוקלט באולפני טנור – מיכאל צי, מיקס: אבי זאנו

פורים קוזקים עזר נישואין צדקת רבי שמעון

ישיבת נועם התורה

מילים: שלמה שפירא, שירה: מוטי ויזל, דיויד טויב, יואלי קליין, מוזיקה ועיבוד: ישראל פריד, עיבוד קולות: דיויד טויב, מקהלה: סיני ברמץ, חיים פולק, דיויד טויב, הקלטה: אולפני טנור – מיכאל צי, מיקס: אלי קליין

פורים קוזקים עזר נישואין  (2)

סערט ויז'ניץ

ערלוי

מילים:
הייליגע אידישע דורות אויף שטעלן, אגיטען לייבין אויסשטעלן, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו ,
האלפן אייביק איז מען גרייט, אין יעדן מצב אין יעדן צאט, עזר נישואין דישיבת ערלוי

פורים קוזקים עזר נישואין ישיבת ערלוי

ישיבת פאר התורה

צאנז

ביצוע: שמוליק לוטרמן | סולנים: פנחס פולק מנדי וויס | מקהלה: דובי וטויב

עזר נישואין צאנז

פורים בבני ברק (3)

קוסוב ויז'ניץ

לחן: אודה לקל- ישראל ורדיגר, מילים: בחורי הישיבה, שירה: אברימי מושקוביץ, תזמורת: מוטי וייס, הקלטה: אולפני טנור – מיכאל צי

מילים:
והוא כחתן יוצא מחופתו – עזר נישואין דישיבת קוסוב ויז'ניץ – אהבת התורה אהבת ישראל אהבת השם יתברך

קרעטשניף – השיר הזוכה בתחרות

עיבוד: יענקי דרט, מילים: יוסי אלפרוביץ, זמרים: משה דב הומינר, מקהלה: דייויד טויב, מיקס ומאסטרינג: אבי זנור, הוקלט באולפני טנור: מיכאל צי

מילים:
ויהיו רחמיך.
פתח להם, פתח להם נעם ורצון, בימי שמחה וששון, לפתוח – מיט די גאנצע כח, מיט א טענצל אין א זינג. פתח להם, מאך אויף דיין הענט מיט שטרות, לאז צו די אפשרות, ווי מער קענסטו, עיקר העלף צו, זאל פאר אינז ווערן גרינג.

טייערע אידן הארציגע אידן.
קטע א':
עזר נישואין, קרעטשניף טוהן, פלאגן אן א שיעור, ס'איז אפן די טיר. פאר יעדער איינער, און פארן צווייטער, מ'לאזט נישט קיינער, ממאכט ווייטער, אן קיין אויפהער.
פזמון: אוי טייערע אידן! הארציגע אידן! מוועט זיך ווייטער זען, אבער אויב נישט יעצט איז ווען. מיר קומען טאנצען, פון טופן הארצן, ווייל מיר דארפן, זאלסט אינז העלפן, אויב נישט יעצט איז ווען.
קטע ב':
עזר נישואין, קרעטשניף טוהן, אז פאר די עלטערן, זאל גרינגער ווערן. נדיבים טרעפן, זאלן העלפן, און שאפן, זארגן קויפן, אויף די שענסטע אויפן.
איז טייערע אידן! הארציגע אידן! נאר וויסן גיט און קלאר, אז שוין צען יאר. איז שוין פארביי. ביז היינט פאר זיי, מיט געטריי, אי אי אי, עד בלי די.
פזמון…

פורים קוזקים עזר נישואין  (6)

פורים קוזקים עזר נישואין  (9)

ראחמיסטריווקא

פורים קוזקים עזר נישואין  (12)