בדקות אלו מגיעה הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של המחנך הדגול הרב דוד כהן ● לקה בהתקף לב בחצר הת"ת בו חינך וגידל תשב"ר שנים ארוכות

הבשורה המרה אודות פטירתו הטרגדית והפתאומית של המחנך הדגול הרב דוד כהן ז"ל מכה בהלם את כל תלמידיו ומכריו.

הרב דוד כהן ז"ל היה מחנך רבות בשנים בת"ת סוכת דוד בירושלים, בו העמיד תלמידים הרבה בדרך ישראל הצרופה. לעיני העוברים בחצר הת"ת לקה ר' דוד בהתקף לב פתאומי אשר הכריע אותו במקום.

יהי זכרו ברוך