רבים מבני ירושלים ירושלים ליוו למנוחות את הרב הצדיק רבי זאב שלייפשטיין זצ"ל • מוותיקי הלומדים בישיבת מיר, הסתופף בחצר הקודש תולדות אהרן • השיב נשמתו הטהורה לאחר שנצרפה ביסורים

אמש התקיימה הלווייתו של הרב הצדיק רבי זאב שלייפשטיין זצ"ל שנפטר לאחר יסורים רבים. נטמן בבית העלמין 'ארץ החיים' בבית שמש.

המנוח היה ידוע מוותיקי הלומדים בישיבת מיר, שם ישב ועסק בתורה גם שלא בזמני הישיבה. כל רואיו הכירוהו וידעוהו כירא שמים מופלג המדקדק בקלה כבחמורה, עם היותו תלמיד חכם עצום היה מקפיד מאד בכבוד חבריו לומדי התורה. עסק רבות גם בגמ"ח בממונו ובגופו, ותמיד האיר פניו לכל אדם.

עם הגיעו להתגורר בעיר הקודש ירושלים, לבש את בגדי ירושלים וקיבל על עצמו את כל מנהגי המקום. היה מסתופף בחצר הקודש תולדות אהרן, וקבע מקום לפילתו בבית המדרש הגדול דחסידי ברסלב רח' מאה שערים. בתפילותיו היה שופך ליבוכמים, ומתחנן ומתרפס כבן לפני אביו וכעבד בפני קונו.

הותיר אחריו את בתו היחידה תחי' אשת חתנו הר"ר יואל כ"ץ שליט"א מעי"ת בית שמש, ואת אביו הר"ר יהודה לייב שליט"א.

יהי זכרו ברוך.

זאב שלייפשטיין