האם הסייוע של חב"ד ליהודים בעולם תלוי במצב המדיני של מקום מגוריהם? למה מתחילים לארגן רק אחרי שקרים הסתפחה לרוסיה‏?