ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים • מאות כהנים בלימוד הלכות קרבן פסח

מאות כהנים השתתפו בבני ברק בסדרי לימוד הלכות קרבן פסח וצפו בהקרנה יחודית של תהליך הבאת הקורבן • הגרב"צ הכהן קוק במשאו: "לימוד קדשים – התשובה הניצחת נגד רודפי עולם התורה"

מתוך ציפייה שנזכה עוד השנה להקריב קרבן פסח, השתתפו מאות בבני ברק בסדרי הלימוד לבירור הלכות עשיית קרבן פסח, כאשר בסיום הסדרים נשמעו דברי חיזוק מפי גדולי תורה והתקיימה הקרנה בלעדית על-גבי מסך ענק של סדר הקרבת קורבן פסח.

סדרי הלימוד נערכו על-ידי מכון 'תורת הקרבנות', והיוו מוקד משיכה לאברכים ובני ישיבות רבים אשר ביקשו לברר היטב מבעוד מועד כיצד עליהם לנהוג בעצמם במידה ויזכו להקריב קרבן פסח.
אברכים ובני ישיבות רבים, ביניהם תלמידי חכמים חשובים, השתתפו בסדרי הלימוד, שבהם נלמדה סוגיית הקרבת קרבן פסח, בשילוב ההקרנה הייחודית, שעל ידה נחשפו הלומדים לכל חלקי הבהמה, וכך נתבארה להם סוגיא זו בכל פרטיה ודקדוקיה.

התלהבות רבה ניכרה על פני המשתתפים כאשר בתום סדר הלימוד ביום השני, נשאו דברים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א, הגאון רבי יוסף הכהן רפפורט שליט"א והגאון רבי צבי פדידה שליט"א.
הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א, ראש 'כולל הרבנים' ומרבני שכונת רוממה בירושלים, הביא בפתח דבריו את מכתבו של החפץ חיים זיע"א להגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל בדבר חשיבות לימוד סדר קדשים, כתשובה הטובה ביותר לאלה המבקשים לכלות את עולם התורה. "נראה כאילו הדברים נכתבו היום", הטעים הגרב"צ. "גם בימים אלו, כאשר יש מי שמנסה להרחיק חלילה את לומדי התורה – מובטחנו בשם החפץ חיים כי הסגולה הטובה ביותר היא הלימוד עצמו, ובוודאי לימוד ענייני קדשים".

הגרב"צ שליט"א על דיון הלכתי שהיה לו עם רבו, מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בהלכות קורבן הפסח.

בהמשך חשף בפני המשתתפים פרטים לא ידועים על 'סיום הבכורות' שהיה עורך הגרי"ש זצ"ל מדי שנה בערב חג הפסח בבית מדרשו. "הרב עצמו לא היה בכור, אבל היה מסיים מסכת, כדי להוציא ידי חובה את מתפללי בית מדרשו. מרן זצ"ל השקיע עשרות – אם לא מאות – שעות לימוד בהתמדה כדי לסיים את המסכת כראוי, נאמן לדעתו כי עיקר הסיום הוא כשלומדים את המסכת היטב ומבינים את כל מה שלומדים.
"בשנת תשס"ד", סיפר הגרב"צ שליט"א, "סיים הרב בערב פסח את מסכת הוריות, בת י"ג דפים בלבד. כבר במוצאי שבת בחודש חשוון ראיתי אותו לומד הוריות. הוא עשה לעצמו סדר לימוד קבוע מדי מוצאי שבת עד חודש ניסן, שבו למד בעיון, דף אחר דף, לאט לאט, כדי לסיים בהבנה מעמיקה את המסכת הקטנה הזו בערב פסח. וזה היה הרב אלישיב, שידע את כל התורה כולה!".

הגרב"צ בירך את המשתתפים וחיזק את ידי העוסקים במלאכת הקודש, חברי מכון 'תורת הקרבנות', הפועלים רבות ונצורות להאדיר ולהחדיר את לימוד הלכות הקרבנות, כהכנה לבניין בית המקדש.
למשתתפים חולקה גם חוברת מיוחדת ובה הדרכות מעשיות לביצוע קורבן פסח.

בסיום ההקרנה יצאו הלומדים בהרגשה נעלית, כי בזכות העיסוק בהלכות הקרבת הפסח נזכה שיבנה ביהמ"ק בקרוב, ויתאפשר לכולנו להקריב את קרבן הפסח, במועדו ובמקומו וכהלכתו, אכי"ר.

סדר לימוד קרבן פסח מאות כהנים הגרבצ קוק (2)

סדר לימוד קרבן פסח מאות כהנים הגרבצ קוק (3)

סדר לימוד קרבן פסח מאות כהנים הגרבצ קוק (4)

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *