בשל הצפי למספר מתפללים גבוה, הונהגו הסדרי תנועה שונים בתחבורה הציבורית בירושלים • הקווים לכותל מתוגברים מאז שעות הבוקר ושאטלים מיוחדים עומדים בחניונים שסביב העיר העתיקה

בכותל המערבי תיערך הבוקר ברכת כוהנים המונית, מייסודו של הרב מנחם מנדל גפנר זכרונו לברכה,
התחלת תפילת שחרית בשעה 8:45 כשברכת הכוהנים של תפילת שחרית תיערך במשוער בשעה 9:30.

תפילת מוסף תחל בשעה 9:45 וברכת הכהנים של מוסף משוערת לשעה 10:00.

בשל החג הנהיגה משטרת ירושלים הסדרי תנועה שונים בתחבורה הציבורית וחניונים מיוחדים בחינם עומדים לרשות הנוסעים בפסגת זאב, גבעת התחמושת והר הרצל.

קווי האוטובוסים לעיר העתיקה מתוגברים היום לקראת מעמד ברכת הכוהנים ברחבת הכותל המערבי.
במהלך כל ימי החג לא תותר כניסת כלי רכב פרטים לעיר העתיקה,

משטרת התנועה הארצית מבקשת מהנהגים להקפיד על ערנות יתירה בימי חול המועד פסח ולהימנע מעצירה מסוכנת בשולי הדרך ומהסחת דעת הנהג בזמן הנסיעה.