במשרדי הממשלה נערכים לקראת שנת השמיטה • הפעולות לשמירת קדושת הארץ מתחילות עתה בתמיכה בחקלאים משביתי כרם יין ובעידוד הגברת יבולי ה'שישית' • סיירת ועדת השמיטה תדריך אישית חקלאים המעוניינים לשמור את מצוות השמיטה

שנת תשע"ה הבאה עלינו הינה שנת שמיטה. ובמשרד החקלאות כבר נערכים לקראתה במשנה מרץ.

כלקח משנות השמיטה הקודמות נדרש משרד החקלאות לנושא השמיטה עוד בשנה שקדמה לה. בימים אלו נערך המשרד למתן אפשרות שרידות לחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה.

בנוסף פועל המשרד לעידוד חקלאים להגדיל את כמות יבולי שנת השישית של גזר, תפו"א, ובצל, ולאחסנם עד שנת השמיטה, וזאת ע"מ לצמצם את הצורך בייבוא סחורה טריה במהלך השמיטה.

במשרד החקלאות מדגישים כי עדיין אין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב המוקצה לטובת התמיכה בשמירת השמיטה והוא ידון בשנת התקציב הבאה.

קרא עוד:

[postim]

גם הרבנות הראשית לא שוקטת על שמריה, ונערכת כבר עתה בהסברה נאותה ובהבהרה של כללי מצוות השמיטה לחקלאי ישראל, סיירת מיוחדת מטעם ועדת השמיטה תגיע באופן אישי לחקלאים עפ"י בקשתם, ותבאר להם את דיני וטעמי המצווה.

מכתב שמיטה הרב הראשי דוד לאו

הרב הראשי, הגר"ד לאו, מוסר שיעור בפני רבני ההתיישבות בנושא הלכות השמיטה
כנס שמיטה אולמי כתר הרימון הרב דוד לאו