בסיום שיחת התעוררות וחיזוק שנמסרה לרגל סיום מסכתות בכוללי 'ארחות תורה' עורר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א על נושא הקנאה בחומריות • ראש הישיבה בירך שיתבטלו שונאי וגזירות הדחק של עולם התורה

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א מסר שיחת חיזוק והתעוררות לבוגרי ישיבת ארחות תורה.

השיחה נמסרה לרגל סיום מסכתות ביצה ומגילה במסגרת כוללי 'ניצול הזמן' בערב ובימי שישי ושב"ק.

בסיום השיחה נגשו קבוצה מחשובי האברכים וביקשו ממרן ראש הישיבה ברכה לזרע של קיימא עבור כמה מחבריהם שעדיין לא נושעו.

פניו של ראש הישיבה הרצינו והוא אמר לאברכים בקול בטוח: "היום ישנה בעיה גדולה של קנאה בין אדם לחברו, הן מצד האנשים המקנאים בחבריהם על שיש להם דירות יפות ומרווחות והן מצד האנשים המשקיעים בבתים שלהם מדי הרבה. אם אנשים לא יקנאו אחד בחברו, לא יהיו עיכובים בזש"ק"

האברכים הלומדים ציינו לדבריו את מעשה חנה ופנינה שהקניאה את צרתה על שלא היו לה ילדים, ולכן בכבישת הקנאה פועלים ישועות לחשוכי בנים.

קרא עוד:

[postim]

בדרכו לרכבו ביקשו ממנו אברכים מן הכולל ברכה בעניין גזירות הקיצוצים הנוחתות השכם והערב על היכלי התורה ע"י רודפי הדת, ראש הישיבה בירכם שיתבטלו שונאיהם וגזירותיהם.