חברת הגיחון הודיעה הבוקר כי ניתן לחזור ולהשתמש במים כרגיל בכל שכונות ירושלים למעט שכונת אבו טור שם יש עדיין להרתיח את המים....

חברת הגיחון הודיעה הבוקר כי ניתן לחזור ולהשתמש במים כרגיל בכל שכונות ירושלים למעט שכונת אבו טור שם יש עדיין להרתיח את המים.