בקרית צאנז שבטבריה צפויים לאכלס לפני חג השבועות את שלושת הבניינים המסתיימים עתה • האדמו"ר מויז'ניץ: "המקום ממש מופרש ומובדל משאר חלקי העיר, ניתן בעז"ה לבנות שם יישוב נאה ולהנהיג שם חיים יהודיים בס"ד"

פתרון המגורים בטבריה בסביבה טבעית-חרדית הופך יותר ויותר מקובל.

ר' מנדי רייך ור' יואל שטרן בעלי חברת רם נדלן יזמי קרית צאנז בטבריה שהיו הנחשונים לנטוע יתד במקום מדווחים על התקדמות רצינית כאשר למעלה מ-170 דירות נמכרו מתוך היעד של 600 דירות.

לקראת חג השבועות יחל אי"ה האכלוס בפועל לשלושת הבניינים הראשונים שבנייתם מסתיימת בימים אלו.

גם בפרוייקט המגורים החדש והיוקרתי 'נוף טבריה' ההולך ונבנה בימים אלו, מדווחים על התעניינות מרובה וביקושים גבוהים לדיור האיכותי של הקהילה החרדית בטבריה.

קרא עוד:

[postim]

קרית ויז'ניץ (פוריה)

בימים אלו החלו בחסידות ויזניץ במגעים מתקדמים להקמת קרית ויזניץ בטבריה.

קבוצת אברכים שנכנסה אל האדמו"ר ליטול את ברכת קדשו לקראת הצטרפותם לרוכשי הדירות, זכתה לשמוע דברים נלהבים.

האדמו"ר סיפר על ביקורו במקום לפני כחודשיים ואמר כי בחן היטב ונוכח כי המקום מובדל ומופרש משאר חלקי העיר "ניתן בעז"ה לבנות שם יישוב נאה ולהנהיג שם חיים יהודיים בס"ד" האדמו"ר אף הביע את שביעות רצונו מנכונותו של ראש העיר לסייע ולמלא את צרכי המשתכנים החדשים.

האדמו"ר ביטא את קורת רוחו בפעולות העסקנים להפחתת עול החובות מהורים המחתנים את ילדיהם, ובירך את המתעתדים להתגורר בטבריה "הנני מברכם שיעזור השי"ת ויצליחו, ויוכלו לבנות שם א שיינע שטעטל, א וויז'ניצע קרעמל, שיהיה לשם ולתפארת"

קריה ויזניץ טבריה- פוריה 1

קריה ויזניץ טבריה- פוריה 2