אמש נפטרה בירושלים האשה החשובה מרת חנה רבקה עהרליך ע"ה והיא בת 86 • גם בשנות המתירנות בארה"ב, שמרה בעוז על מצוות הדת והקפידה על קוצה של יו"ד • בשבוע האחרון התדרדר מצבה ובמוצ"ש החזירה נשמתה לבוראה

אמש נפטרה בירושלים האשה החשובה מרת חנה רבקה עהרליך ע"ה. המנוחה נולדה לפני כ 86 שנה בארה"ב לאביה הר' אלימלך הרשקוביץ משפחה חשובה ומיוחסת מיוצאי הונגריה.

בהגיעה לפירקה חיפשה חתן ירא שמים ונישאה להר' יו"ט שכמה שנים קודם הגיע לאמריקה אחר שנות נדודים בתקופת מלחמת העולם השניה.

במשך השנים הוציא ר' יו"ט לאור את סדרת הקלטות המפורסמת אידיש נחת אשר על ברכיהם נתגדלו ונתחנכו אלפי משפחות וילדי ישראל בדור ההוא והיא זו שעמדה לצידו ודרבנה אותו במלאכת קודש זו.

רוב שנותיהם התגוררו משפחת עהרליך בווייאמסבורג אשר בארה"ב ובשנת תשמ"ח קבעו מושבם בשכונת עזרת תורה אשר בירושלים סמוך לילדים ולנכדים. בשנת תש"ן נסתלק הר' יו"ט ז"ל אחר מחלה.

המנוחה ז"ל היתה אשה חכמה וישרה אשר מידת האמת טבועה בה וידועה במידת הצניעות ויר"ש שהיה לה, על אף קשייה בשנותיה האחרונות השתדלה כמה שפחות להטריד את בני המשפחה וקיבלה על עצמה ייסורים באהבה ובלבד שלא יטרחו יותר מדי עבורה.

בשבוע האחרון התדרדר מצבה ובמוצ"ש החזירה נשמתה לבוראה. זכתה לראות דורות ישרים ומבורכים נכדים ונינים ההולכים בדרך ה' בדרך התורה והמצוות כפי שאיפתה ורצונה.

יהי זכרה ברוך.