בנו של כ"ק האדמו"ר מצאנז הגיע לנחם את האחים הקדושים לבית אבוחצירא בשליחות אביו האדמו"ר • משהזכיר את המשלח, נענה רבי דוד אבוחצירא ואמר: אני מתפלל על כבוד קדושת הרבי מצאנז שליט"א כל הזמן, עם ישראל זקוק לו בבריאות השלימה

​הגאון רבי אברהם הלברשטאם שליט"א משפיע רוחני בישיבת צאנז ובנו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז הגיע הבוקר לגבעת זאב לנחם -בשליחות אביו כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א שמחלים בביתו- את האחים האדמורי"ם לבית אבוחצירא שיושבים שבעה על אחותם מרת טולידנו ע"ה.​

בעת אשר ניחם הפציר בו האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה מס' פעמים שיישא דברי חיזוק בפני הנאספים, כשפתח את פיו ובראשית דבריו הזכיר כי הגיע גם בשליחות אביו, התבטא רבי דוד אבוחצירא: אני מתפלל על כבוד קדושת הרבי שליט"א כל הזמן, עם ישראל זקוק לו בבריאות השלימה.

בסיום דבריו ביקש רבי דוד שליט"א למסור להאדמו"ר ברכת רפואה שלמה ותודה מיוחדת על השליחות.

צילום: משה גולדשטיין