מנגד, תבוטל האפשרות למאסר חייבים בגין אי תשלום חוב • הסכום שבגינו ייכנס חייב למרשם יעמוד על 10,000 ₪ בלבד, כאשר שמו של האדם יוסר מהמרשם רק לאחר שיפרע את חובותיו

האם תם עידן גלגולי הגמ"חים? עפ"י הצעת החוק שככה"נ תעבור בועדת חוקה של הכנסת, המידע אודות חייבים יפורסם לרשות הציבור ויפגע בשמו הטוב של החייב.

הצעד לא נועד כאזהרה לציבור, אלא כאמצעי אכיפה למערכת ההוצל"פ במקום אופציית המאסר שתישלל.

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת דנה הבוקר בהצעת חוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל המבקשת לבטל את האפשרות למאסר חייבים בגין אי תשלום חוב ולהקים מנגד מאגר אינטרנטי של חייבים המשתמטים מתשלום חובם.

הצעת החוק הפרטית אשר הוגשה ע"י ח"כ מיכאלי ביקשה לבטל את אפשרות מאסר החייבים וזכתה לתמיכתם של 76 חברי כנסת נוספים. להצעת חוק זו הוצמדה הצעת חוק ממשלתית שיזם משרד המשפטים, כאשר מלבד ביטול מאסר החייבים, מבקש המשרד להוסיף אמצעי אכיפה חלופיים שיאפשרו למערכת ההוצאה לפועל לגבות חובות בצורה יעילה.

אחד הסעיפים בחוק הממשלתי הוא הקמת מרשם חייבים המשתמטים מתשלום חובותיהם. המרשם יפורסם כמאגר אינטרנטי ויהיה פתוח לשימוש הציבור באתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל בכפוף להזנת פרטיו האישיים של החייב, פרטיו האישיים של הפונה וכן מידע נוסף כפי שיקבע ע"י שרת המשפטים.

קרא עוד:

[postim]

על פי הצעת החוק, אדם ייכנס למרשם לאחר שלא ישלם את חובותיו במסגרת צו התשלומים במשך חצי שנה. כניסתו תותנה במספר קריטריונים, ביניהם זכותו של החייב להגיע ולטעון כנגד הקביעה כי הוא משתמט מתשלום החוב וכן זכותו לערעור לאחר ההחלטה להכניסו למרשם. הסכום שבגינו ייכנס חייב למרשם יעמוד על 2,500 ₪ בלבד, כאשר שמו של האדם יוסר מהמרשם רק לאחר שיפרע את חובותיו.

בשונה מהמצב כיום, בו יש להגיש שאילתא נפרדת על כל אדם שהינך מעוניין לברר לגבי מצבו, הרי שבעתיד כל המידע יהיה נגיש וזמין בכל רגע נתון.

מנתונים שהוגשו לוועדה עולה, כי בשנת 2008 התבקשו 236,914 צווי מעצר לחייבים. מתוכם, רשמי ההוצל"פ אישרו 199,660 שהם כ 84%. בשנת 2012 התבקשו רק 8,646 צווי מעצר. מתוכם אושרו 6,178 שהם 71% מסך הבקשות (תיקי מזונות). לצד הירידה הדרמטית במספר הבקשות למעצר, חלה עלייה תלולה של מאות אחוזים בבקשות שאושרו למניעת חידוש רישיונות נהיגה, צווי עיכוב יציאה מהארץ, הגדרת החייב כמוגבל ומניעה מלהחזיק בכרטיסי אשראי. יעילות ההגבלות הוכחו, בכך שבשנת 2008 גבה ההוצל"פ כ-8 מיליון ₪, לעומת כ-38 מיליון ₪ בשנת 2012. כל זאת על אף ביטול המאסר כאמצעי גביה.

ויכוח על רף הכניסה לרשימה

חברי הכנסת התנגדו בתוקף להקמת המרשם על פי הקריטריונים המוצגים. ח"כ הגב' אלהרר אמרה "אנחנו מדברים על מאגר שפתוח לכל, אשר יקשה מאוד על אנשים לנהל חיים יום יום נורמטיביים, שלא נדבר על חיים העסקיים. כניסה אליו בגין חוב של 2,500 ₪ הוא סוג של לעג. כל מי שמכיר את מערכת ההוצאה לפועל יודע שכל מה שדרוש כדי להגיע מחוב של 500 ש"ח גם ל-5,000 ש"ח הוא שכר הטרחה של עורך הדין ומספר אגרות על בקשות של הזוכה, עצם הרעיון של קמת המאגר מקובל ומובן, אך הקריטריונים הנוכחיים הם פוגעניים ובלתי מידתיים. יש להמשיך ולפעול לגביית החובות, אך לעשות זאת תוך שמירה על האיזונים והבלמים הראויים".

בעקבות תביעותיהם, נענה עו"ד ליכט בכך שרק חייבים שסך החובות שלהם יעלו על – 10,000 ₪, יכנסו למאגר.

מנהל רשות הגביה והאכיפה עו"ד דוד מדיוני אמר "אם סכום המינימום לכניסת החייב למאגר יהיה גבוה, נשאיר עשרות אלפי זוכים שכתוצאה מהחוב שהם לא יוכלו לגבות, הם עלולים בעצמם להפוך בעתיד לחייבים".

ח"כ אורי מקלב הציע כפשרה בין הצדדים לבצע אבחנה בחוק בין זוכים וחייבים חלשים, לזוכים וחייבים חזקים. עוד אמר מקלב כי הוא חושש שגופים מסחריים יקחו את המאגר, ויטמיעו אותו במחשבים שלהם וכל מי שימצא במאגר, לא יורשה לרכוש מהם מוצרים.