למען ההגינות:
שיעור הנשים חרדיות היוצאות לחופשות לידה בשנה, גבוה ביותר מ30% מנשים החילוניות.
אלא שצריך לעשות השוואה עם הנשים הדתיות!