בשבוע שלפני ל"ג בעומר הלך לעולמו מי שהגה את הסיסמה "יחד כל ילדי ישראל" • הרה"ח ר' רפאל נחום הכהן ע"ה עסק רבות בביסוס ארגון ה'מבצעים' של צעירי אגודת חב"ד בתל אביב וברחבי הארץ

אמש נפטר לבית עולמו הרה"ח ר' רפאל נחום הכהן ע"ה שעסק רבות בהפצת יהדות במסגרת 'צעירי אגודת חב"ד'

ברוב שנותיו התגורר בנחלת הר חב"ד קרית מלאכי ולאחרונה מסיבות משפחתיות עבר להתגורר בביתר עלית, אחיו הוא הגה"ח ר' אשר לעמיל הכהן שליט"א רבה של קהילת חב"ד בביתר ומרבני העיר.

הותיר אחריו בנים ובנות ההולכים בדרך התורה והחסידות, כשמתוכם זכה להשיא רק ארבעה צאצאים: ר' מאיר מביתר עילית, ר' יוסי מאלעד, הגב' חנה גולדשמיד מנתניה, ר' אלחנן מאלעד, הת' מנחם מענדל מביתר, ר' דוד מאשדוד, הת' שניאור זלמן, והת' שלום דובער.

מתולדותיו

נולד בירושלים בכ"ב בכסלו תש"ז לאביו הרב החסיד אברהם הערש כהן ולאימו רבקה מאטיל (לבית וויספיש).

בילדותו למד בת"ת הירושלמי הנודע 'עץ חיים', בהמשך נכנס ללמוד בישיבת 'תומכי תמימים' לוד כשעוד שכנה ב'פרדס', שם ינק את יסודות החסידות מהמשפיע הרב שלמה חיים קסלמן.

בהיותו בן 19 נסע ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית ב-770 במסגרת שנת ה'קבוצה', בשנת תשכ"ז חזר לישיבה שעברה בינתיים לכפר חב"ד ובמקביל החל לסייע לפעולות ו'מבצעים' של צעיר חב"ד בתל אביב.

בשנת תשל"א הקים את ביתו עם רעייתו לבית יונגרייז, ועבר להתגורר בנחלת הר חב"ד בקריית מלאכי. על פי הוראת הרבי החל לעבוד באופן רשמי בצא"ח בתל אביב מיד לאחר חתונתו, ושימש כמארגן הפעילות בשטח. בשנים הללו נתמנה לחבר הנהלת צא"ח.

בעקבות הוראת הרבי מחב"ד בשנת תשמ"א לארגן תהלוכות ל"ג בעומר בכל עיר ועיר, דאג לקיומם של תהלוכות רבות והיה הרוח החיה של המבצע ואף היה הוגה הסיסמה הידועה "יחד כל ילדי ישראל", שאושרה על ידי האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

בשנת תשמ"ה מונה רשמית לאחראי ארגון המבצעים בצא"ח. על פי הוראת הרבי מחב"ד, הקים בשנת תשמ"ז את אגף הסניפים של צא"ח ופעל לביסוס עשרות סניפים של בתי חב"ד בארץ הקודש.

בעשור האחרון לחייו חלה במחלה קשה, ובעקבותיה עבר להתגורר בבית עלית ליד בני משפחתו.

כאמור, אמש נפטר לבית עולמו כשהוא שבע מעשים טובים והפצת יהדות עניפה, בן 67 שנים בלבד, הלווייתו תתקיים היום בשעה 16:00 בצהריים מבית הלוויות שמגר להר המנוחות.