בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר התקבלה ההחלטה לתת העדפה לתעסוקת חרדים בשירות הציבורי. שרי ישראל ביתנו התנגדו לחוק בגלל רצון להכניס גם את ציבור העולים להעדפה המתקנת, כתבינו הפוליטי גואל ועקנין מוסר כי ראש הממשלה אמר במהלך הדיון כי אינו עוצר את התהליך ואת ציבור העולים יהיה ניתן להכניס גם בשלב מאוחר יותר וכי בניגוד לחרדים, לציבור העולים יש את משרד העליה והקליטה המטפל בכל צרכיהם. ...

בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר התקבלה ההחלטה לתת העדפה לתעסוקת חרדים בשירות הציבורי.
שרי ישראל ביתנו התנגדו לחוק בגלל רצון להכניס גם את ציבור העולים להעדפה המתקנת,
כתבינו הפוליטי גואל ועקנין מוסר כי ראש הממשלה אמר במהלך הדיון כי אינו עוצר את התהליך ואת ציבור העולים יהיה ניתן להכניס גם בשלב מאוחר יותר וכי בניגוד לחרדים, לציבור העולים יש את משרד העליה והקליטה המטפל בכל צרכיהם.