מחקירת פיצוץ בלון הגז הלילה בבית חנינה עולה כי בדירה בה היה הפיצוץ חוברו כיריים למיכל גז באופן פיראטי, מבדיקה ראשונית עולה החשד כי בעקבות חיבור לא תקין וללא התקנה של טכנאי גז או גורם מוסמך אחר, החלה דליפה ממיכל הגז בדירה, הדליפה נמשכה ככה"נ במהלך כל היום בו לא היו הדיירים בבית. ובשעות הלילה המאוחרות חזרו הדיירים מאירוע משפחתי וכשנכנסו לדירה נגרם פיצוץ, הפיצוץ נגרם ע"י ניצוץ שמקורו עדיין לא ידוע ונמצא בחקירה בשלב הזה, הניצוץ פגש בריכוז הגז אשר היה בתחום הנפיצות, וגרם לפיצוץ נפחי. ...

מחקירת פיצוץ בלון הגז הלילה בבית חנינה עולה כי בדירה בה היה הפיצוץ חוברו כיריים למיכל גז באופן פיראטי, מבדיקה ראשונית עולה החשד כי בעקבות חיבור לא תקין וללא התקנה של טכנאי גז או גורם מוסמך אחר, החלה דליפה ממיכל הגז בדירה, הדליפה נמשכה ככה"נ במהלך כל היום בו לא היו הדיירים בבית.
ובשעות הלילה המאוחרות חזרו הדיירים מאירוע משפחתי וכשנכנסו לדירה נגרם פיצוץ, הפיצוץ נגרם ע"י ניצוץ שמקורו עדיין לא ידוע ונמצא בחקירה בשלב הזה,
הניצוץ פגש בריכוז הגז אשר היה בתחום הנפיצות, וגרם לפיצוץ נפחי.