במכתב מיוחד המתפרסם היום, קוראים רבני בד"צ מחזיקי הדת בא"י לכל באי החתונה מחו"ל שלא להשתמש בכלי תקשורת שאינם מסוננים כהוראת גדולי א"י • מרכז שירות מיוחד יוקם בקרית בעלזא בירושלים ויעניק שירות מסונן למי שזקוק לכך

עם תנופת ההכנות למעמד החתונה הגדולה בחצר הקודש בעלזא, מתגייסים רבני החסידות לחיזוק ושמירת גדרי הקדושה.

במכתב מיוחד המתפרסם היום, קוראים רבני בד"צ מחזיקי הדת בא"י לכל באי החתונה ממדינות חו"ל שלא להשתמש בכלי תקשורת שאינם מסוננים כהלכה וכפי שקבעו גדולי התורה והחסידות בא"י.

כידוע, למרות כל המאמצים הנעשים בקהילות חו"ל, עדיין לא עלה בידי עסקני הקהילות להסדיר תקשורת מסוננת בכל הערים והמדינות, מחוסר ברירה נוצר מצב בו ישנם אנשים המשתמשים בחו"ל במכשירים שאינם מסוננים. אי לכך, קוראים חברי הבד"צ שלא להשתמש במכשירים אלו בארץ ישראל כלל, הן במכשירים פרטיים והן במכשירים שכורים.

כמו"כ גם אלו שהתקינו בבתיהם במדינתם סינון מסויים על המכשיר, הרי שבבואם לארץ אין תוקף לפיקוח. בכדי שלא להעמיד את הבאים לחתונה במצב בו הם מנותקים מכלי עבודתם ממליצים רבני הבד"צ להשתמש במרכז השירות 'ריינט' המאפשר שירותי משרד שימושיים במחירי עלות לכל המצטרך לכך לפרנסתו ולעסקיו.

קרא עוד:

[postim]

חברת 'ריינט' אשר כשמה כן היא – רשת תקשורת כשרה ומסוננת, החברה פועלת בהכוונתו של הגרח"פ הורוביץ שליט"א, רבם של חסידי בעלזא באשדוד, ומנהליה צברו נסיון רב בהפעלת סניף השירות ברחוב דובר שלום 11 (בחניה). הסניף הפועל מזה כשנתיים צובר תשבחות מכל תושבי האזור הנהנים משירותיו, רבים אף הוציאו את האינטרנט הכשר מביתם ופהו להסתמך על שירותיו המעולים של מרכז 'ריינט'

מרכז השירות 'ריינט' התרחב בשבועות האחרונים ופתח סניף ייחודי נוסף באשדוד, שירותי האינטרנט מסופקים ע"י חברת "נט-צח" והמרכז מעניק שירותי משרד שימושיים, במחיר עלות, בצורה מוגנת לכל מי שצריך להגיע לשירותי רשת, לצורך פרנסה, עסקים, רפואה או כל צורך דחוף אחר.

בשליחותו ועל פי הדרכתו של הגרח"פ הורוביץ שליט"א, רבם של חסידי בעלזא באשדוד, פעלו עסקני החינוך בענין, ועל פי המלצתו ישמש מרכז ריינט את אלו הנזקקים בקביעות לשירות זה ומעתה הגלישה מוגנת ברמת הגנה גבוהה וחסומה.

[בתמונה, נראה הגרח"פ הורביץ בביקור בסניף 'ריינט' באשדוד]

מכתב בדצ מחזיקי הדת חתונה בעלזא סיון עד