בעשור האחרון חלה עלייה של כ-142% ביצוא ענף מוצרי החלב הישראלי, מכ- 12.2 מיליון דולר לכ-29.5 מיליון דולר • שנת 2013 התאפיינה בעלייה של כ-0.8% בביקוש לחלב ומוצריו בקרב הציבור הישראלי • לקראת חג השבועות מפרסמים מכון היצוא, משרד החקלאות ומועצת החלב נתונים על ענף החלב הישראלי

יצוא ענף מוצרי החלב ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכם בכ- 7 מיליון דולר – עליה של כ- 25% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

עליה זו נובעת בעיקר בשל עליה של כ- 97% ביצוא הענף לאיחוד האירופי.

לעומת זאת, בשנת 2013 הסתכם יצוא ענף מוצרי החלב בכ-29.5 מיליון דולר, ירידה דולרית של כ- 2.5% לעומת שנה קודמת. כך על פי נתוני אגף הכלכלה במכון היצוא המפורסמים לקראת חג השבועות.

בעשור האחרון, צמח יצוא ענף מוצרי החלב בכ- 142%, מכ- 12.2 מיליון דולר בשנת 2003 לכ- 29.5 מיליון דולר בשנת 2013, זאת בהשוואה לגידול בשיעור של 87% בסך יצוא מוצרי המזון בתקופה זו.

יצוע ענף החלב 2002-2013
מקור: מכון היצוא הישראלי

בשנת 2013 הסתכם יצוא ענף מוצרי החלב מישראל לצפון אמריקה בכ- 10.5 מיליון דולר, ירידה של כ-25% לעומת שנה קודמת, היצוא לאסיה הסתכם בכ- 6.5 מיליון דולר ירידה של כ-% 30 והיצוא לאיחוד האירופי הסתכם בכ- 10.5 מיליון דולר, עליה של כ- 97%.

קרא עוד:

[postim]

ברבעון הראשון של שנת 2014 עיקר יצוא ענף מוצרי החלב התרכז בצפון אמריקה והסתכם בכ- 2.7 מיליון דולר, עליה של כ- 2% לעומת רבעון מקביל אשתקד. יצוא הענף לאיחוד האירופי, הסתכם בכ- 2.7 מיליון דולר, עליה של כ- 97% לעומת הרבעון הראשון של 2013. היצוא למדינות אסיה ירד מכ- 1.27 מיליון דולר ברבעון הראשון של
2013 לכ- 1.22 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014 , ירידה של כ-% 4 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

התפלגות הייצוא ברבעון הראשון של 2014
יצוא ענף החלב 2014

צביקה דור, מנהל הפיתוח העסקי במחלבות גד מציין כי " לקראת חג השבועות נרשם השנה גידול ביצוא הגבינות בשיעור ממוצע של כ- 15%-20%. הדרישה למוצרי המחלבה מגיעה בעיקר מקהילות יהודיות מרכזיות באירופה- באנגליה, צרפת, בלגיה וכן מקהילות גדולות בארה"ב ובקנדה הנוהגות לציין את חג השבועות. הגבינות המיוצאות הן בעיקר גבינות קשות וגבינות פטה, שכן ישנו קושי ביצוא מוצרי חלב טריים עקב תוקפם הקצר. עוד מוסיף ומציין דור, כי "ישראל נחשבת לאחת מהמדינות המובילות בעולם בתהליכי ייצור גבינות ומוצרי חלב בטכנולוגיה מתקדמת".

נתוני צריכת מוצרי החלב בשוק הישראלי

על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצת החלב, שנת 2013 התאפיינה בעלייה בביקוש לחלב ומוצריו בגובה של כ- 0.8%. צריכת מוצרי החלב מייצור מקומי לנפש בשנת 2013 עמדה על 176 ליטר חלב בשנה (כ- 900 כוסות חלב). הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לכ-55 ליטר חלב שתייה ומשקאות, כ-22 ליטר תוצרת ניגרת ומעדנים, כ-12 ק"ג גבינות לבנות וכ-4 ק"ג גבינות קשות.

תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם. הישג זה יש לזקוף בראש ובראשונה לרפתני ישראל, וכן למערכות המחקר וההדרכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המלוות אותו. התנובה הממוצעת לפרה בשנת 2013 עמדה על 11,781 ק"ג לפרה בממוצע,

המדובר בעליה בהשוואה לתנובה בשנה הקודמת. מספר הרפתות בארץ עמד בסוף 2013 על 810 (כ- 3,000 רפתנים), לעומת 1,133 בסוף שנת 2003 ירידה של 29%. לעומת זאת הייצור הממוצע לרפת עלה באותה תקופה בכ- 57%.

צילום: מועצת החלב