פרשת הגט בצפת: גדולי ישראל יצאו במכתב חריף נגד מתן הגט לאישה הצפתית וקובעים כי האישה אינה מגורשת ונותרה "אשת איש". במכתב עליו חתומים מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון לייב שטינמן והגאון הרב ניסים קרליץ וגדולי תורה נוספים נכתב, נחרדנו לראות כי יצא "פסק דין" להתיר אשת איש גמורה לעלמא ופסק הדין מגובב בסברות בדויות ודחויות מההלכה, כזכור בית הדין הצפתי התיר מעגינותה אישה שבעלה הוגדר כצמח, בפסקם כתבו הדיינים כי הגט הוגדר כגט זיכוי מכוח הסברה ההלכתית שזוכין לאדם שלא בפניו שכן לטענת הדיינים רצון הבעל הוא להתיר את אשתו, ובכך לאפשר לה להינשא מחדש, גם מרן ראש הישיבה הגאון הרב שמואל אוירבך פרסם מכתב חריף השולל מכל וכול את התרת האישה מעגינותה. ...

פרשת הגט בצפת:
גדולי ישראל יצאו במכתב חריף נגד מתן הגט לאישה הצפתית וקובעים כי האישה אינה מגורשת ונותרה "אשת איש".
במכתב עליו חתומים מרן ראש הישיבה הגאון הרב אהרון לייב שטינמן והגאון הרב ניסים קרליץ וגדולי תורה נוספים נכתב, נחרדנו לראות כי יצא "פסק דין" להתיר אשת איש גמורה לעלמא ופסק הדין מגובב בסברות בדויות ודחויות מההלכה,
כזכור בית הדין הצפתי התיר מעגינותה אישה שבעלה הוגדר כצמח, בפסקם כתבו הדיינים כי הגט הוגדר כגט זיכוי מכוח הסברה ההלכתית שזוכין לאדם שלא בפניו שכן לטענת הדיינים רצון הבעל הוא להתיר את אשתו, ובכך לאפשר לה להינשא מחדש,
גם מרן ראש הישיבה הגאון הרב שמואל אוירבך פרסם מכתב חריף השולל מכל וכול את התרת האישה מעגינותה.