הוועדה תגיש היום את מסקנותיה לשר הרווחה, ותמליץ בנוסף להרחיב את היצע יחידות הדיור הציבורי ולהגדיל את קצבת הזקנה. עלות יישום ההמלצות - מיליארדי שקלים בשנה

"ועדת אלאלוף", הוועדה למלחמה בעוני בראשות אלי אלאלוף, תגיש היום (שני) לשר הרווחה, מאיר כהן, את דו"ח מסקנותיה, שיישומן אמור להביא להורדת מספר העניים בישראל, אשר עומד על כ-1.8 מיליון אזרחים.

לאחר שישה חודשי דיונים, שנעשו בשיתוף עם נציגים ממשרדי הממשלה, כמו גם עם אזרחים החיים מתחת לקו העוני, תמליץ הוועדה על הצעדים שיביאו את ישראל לממוצע שיעור העוני של מדינות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, ה-OECD. לפי הוועדה, היעד הזה יחייב את ביצוע ההמלצות בשלוש עד חמש השנים הקרובות.

בהמלצות הוועדה יינתן דגש על הגדלת הקצבה הבסיסית של הבטחה ההכנסה, כך שמרחק האזרחים מקו העוני יצטמצם והם יוכלו לחיות באופן סביר מהקצבה.

כמו כן, הוועדה תמליץ על הרחבת המימון לתכניות שיסייעו בשילוב אזרחים בעבודה, הרחבת השירותים להכשרת כוח אדם והקמת תשתית ארגונית מקומית לטיפול בעוני בהובלת מתאם יישובי שיהיה כפוף לראש העירייה.

הדו"ח עוסק גם בקצבאות הזקנה והשאירים, וממליץ להגדיל את קצבת השלמת ההכנסה לאוכלוסיות אלה ב-200 שקלים לחודש, כך שבנוסף לקצבאות הקיימות הכנסתם תביא להעלאתם מעל לקו העוני.

נכון לשנת 2012, בראשם של 22.7% ממשקי הבית בישראל עומדים קשישים מתחת לקו העוני, ומרביתם נעזרים בהשלמת ההכנסה מביטוח לאומי כתוספת לביטוח הזקנה שלו הם זכאים. זאת, משום שלא צברו בשנות עבודתם תכניות חיסכון פיננסיות מספיקות לפנסיה תעסוקתית, שכן החוק שמחייב את המעסיקים לתת תכניות פנסיה לעובדים הושת רק בשנת 2008. עלות ההמלצה עומדת על כ-600 מיליון שקלים בשנה.

בתחום הדיור הציבורי, תמליץ הוועדה להגדיל את ההיצע באלף יחידות דיור מדי שנה למשך 15 השנים הבאות ולהקים במקביל יחידות דיור נוספות שיהיו במסגרת בתי גיל הזהב. בנוסף, תמליץ הוועדה להגדיל את הסיוע בשכר דירה לנזקקים, ולהשיק פרויקט בשם "שכונה שווה" – שינצל קרקעות פנויות בשכונות חלשות, ו"ישקם את האזור" לטובת בניית דירות חדשות.

כך, לפי הדוח, תשופר תדמית השכונה ואוכלוסיות חדשות וחזקות יותר שיכנסו אליה "ירימו" את האוכלוסייה הוותיקה. הפרויקט יתחיל כפיילוט שיכלול עשר שכונות בשלוש השנים הבאות ועלותו עומדת על כ-225 מיליון שקלים. ככלל, המלצות הוועדה בתחום הדיור והבינוי עומדות על 1.63 מיליארד שקלים בשנה.