בית המשפט העליון הפך את החלטתה של שרת הבריאות יעל גרמן וביטל את מינוי חברי דירקטוריון 'מאוחדת' שמונו על ידה כשהוא משיב את חברי הדירקטוריון הוותיק לתפקידם.

קופת חולים 'מאוחדת' עתרה לבית המשפט באמצעות עורכי הדין ד"ר יעקב וינרוט ועמית חדד, במסגרתה הם פנו בדרישה לבטל את החלטתה הפתאומית מלפני מספר חודשים של שרת הבריאות יעל גרמן לבטל את התקנון המחודש של הקופה שאושר לאחר דיונים בין דירקטוריון הקופה לבין מנכ"ל משרד ולהורות על סיום כהונת הדירקטוריון המכהן.

במהלך הדיון טען עו"ד וינרוט כי ההחלטה לוקה בפגמים, אינה חוקתית, נעשתה בחריגה מסמכות ותוך הפרת חובת השימוע הכללית, הנתונה לכל גוף טרם מתקבלת החלטה מנהלית בעניינו.

במסגרת הדיון שנערך אמש קיבלו שופטי בביהמ"ש העליון נאור, חיות וברק ארז את העתירה וביטלו את החלטת השרה נשואת העתירה והשיבו את חברי הדירקטוריון שקדם להחלטתה לכהונה.

בדיון אף נקבע כי הדירקטוריון שקדם להחלטת השרה יחזור לכהן בכפוף להודעת יו"ר הדירקטוריון הקודם שאינו חוזר לכהן, וכן כי במהלך 90 הימים הקרובים יתנהל מו"מ בתום לב בין הצדדים, ביחס לבקשת השרה לתיקון התקנון. כמו כן, נקבע כי הודעת השרה שבגינה הוגשה העתירה מבוטלת.

כזכור, בצעד חריג ובלתי צפוי, במרץ 2014 הודיעה שרת הבריאות על ביטול האישור שניתן לתקנון, על סיום כהונת הדירקטוריון ועל מינוי דירקטוריון חלופי, אשר יקבל את סמכויות הדירקטוריון היוצא והמועצה. בעקבות אותה החלטה הגישה קופת חולים מאוחדת את הערעור שעתה התקבל ע"י השופטים.

ח"כ יעקב ליצמן, לשעבר סגן שר הבריאות שיבח את החלטת בית משפט העליון והצהיר כי הינו מברך על הפסיקה לביטול ההחלטה המוזרה של שרת הבריאות יעל גרמן, לפיזור דירקטוריון מאוחדת ולמנות תחתיה דירקטוריון "מטעם".

"בג"צ הוכיח", אמר ליצמן, "שהחלטת השרה אכן הייתה פוליטית ולא חוקתית, וכי מדובר בהתערבות שאינה עניינית בהליך החוקי של בחירת דירקטוריון הקופה, הפוגעת באינטרס הציבורי של מאוחדת וציבור המבוטחים".

"כולי תקווה שביטול החלטת גרמן, יביא להחזרת הדירקטוריון החוקי על כנו ויביא סוף להתערבות פוליטית פסולה של השרה בניהול קופת החולים, לטובת המבוטחים ולמען שלטון תקין וראוי בישראל", הוסיף ליצמן.