נשיא המדינה שמעון פרס הצהיר כי הוא מסכים עם עמדתו של ראש הממשלה נתניהו בנושא תכניתה הגרעינית של אירן ואמר כי התחמשותה בנשק גרעיני תהווה איום קיומי על מדינת ישראל בראיון לעיתון האמריקני וושינגטון פוסט לקראת תחילת ביקורו בארצות הברית בפעם האחרונה כנשיא, הוסיף פרס כי יש להכיר במציאות שאירן היא מדינה בטוחה ואין מי שמאיים עליה אך לצערו יש מי שמאיים עלינו, כלשונו. לדברי נשיא המדינה ישראל לא עשתה דבר נגד אירן ויתכן שאם אירן לא הייתה מאיימת בהשמדתה לא הייתה ישראל מתערבת בענייניה של אירן, כדבריו. ...

נשיא המדינה שמעון פרס הצהיר כי הוא מסכים עם עמדתו של ראש הממשלה נתניהו בנושא תכניתה הגרעינית של אירן ואמר כי התחמשותה בנשק גרעיני תהווה איום קיומי על מדינת ישראל
בראיון לעיתון האמריקני וושינגטון פוסט לקראת תחילת ביקורו בארצות הברית בפעם האחרונה כנשיא, הוסיף פרס כי יש להכיר במציאות שאירן היא מדינה בטוחה ואין מי שמאיים עליה אך לצערו יש מי שמאיים עלינו, כלשונו.
לדברי נשיא המדינה ישראל לא עשתה דבר נגד אירן ויתכן שאם אירן לא הייתה מאיימת בהשמדתה לא הייתה ישראל מתערבת בענייניה של אירן, כדבריו.