"צוק איתן רוחני": הגראי"ל הכריע כי יש להפסיק בתפילת עמידה בהישמע האזעקה, בנוסף נשאל לגבי חתן וכלה הצריכים לנסוע לשבע ברכות שנערך עבורם באשדוד ופסק שעליהם לנסוע לאשדוד בכדי לכבד את ההורים.

גדולי ישראל בעקבות המצב: הגרי"א דינר, רב ביהכנ"ס דברי שיר ואזור מרכז ב"ב, סיפר בשיעורו בליל שבת כי שאלו את מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן כיצד לנהוג כאשר נשמעת אזעקה בעת תפילת שמונה עשרה.

לדבריו, מרן הגראי"ל נשאל האם אזעקה דינה כנחש או עקרב, שכידוע דברי המשנה על כך שמתפלל שנחש כרוך על עקביו אינו רשאי להפסיק ואילו אם בא לפניו עקרב הינו רשאי להפסיק. סיבת ההבדל בין נחש לעקרב היא שנחש אינו מזיק בוודאי, אך עקרב מטבעו הוא מזיק ובשל כך מותר להפסיק בתפילה.

הגראי"ל ענה כי בוודאי שבעת אזעקה הדין הוא כמו עקרב, מכיוון שהאזעקה מתריעה מפני טילים וכל מהותם של הטילים היא בכדי להזיק, ומשכך הדין הוא כמו בעת שעקרב נמצא לפני המתפלל.

הגראי"ל הוסיף וציין כי ראוי להתחזק באמונה מכך שלמרות הכמות הגדולה של הטילים ששוגרו שכל מטרתם היא להזיק ולזרוע הרס – לא נרשמו כמעט פגיעות בנפש. "עם ישראל נמצא בין שבעים זאבים", אמר, "ובזמן כזה ניתן לראות באופן מוחשי כיצד הם רוצים להזיק".

שאלה נוספת הובאה לפני מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א בסוף השבוע כיצד לנהוג בעקבות מתקפת הטילים, כאשר זוג שהתחתן לפני מספר ימים הגיע להתייעץ האם עליו לנסוע לאשדוד המותקפת בטילים בכמות גדולה יותר מאשר באיזור המרכז, מאחר שהוריה של הכלה טרחו להכין עבורם סעודת שבע ברכות בביתם שבאשדוד.

החתן ביקש לדעת האם ראוי לכבד את ההורים שטרחו ולנסוע לאשדוד למרות הסכנה הגדולה יותר שכרוכה בנסיעה כזו. הגראי"ל הסתפק בשאלה אך לבסוף הכריע כי עליהם לנסוע לאשדוד בכדי לכבד את ההורים. לצד זאת הוסיף הגראי"ל כי על הזוג לנהוג במשנה בטיחות ולהקפיד על כל כללי הזהירות הנדרשים.