המנוח היה נינו של כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זצ"ל, ותלמיד ישיבת סאטמר בקווינס, ניו יורק | אלפים ליוו אותו למנוחות בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמר שליט"א, רבנים וראשי ישיבות

אסון כבד בחצרות הקודש לעלוב וסאטמר, עם לכתו בטרם עת של הבחור הצדיק יוסף אריה באכנער ז"ל, והוא בן 17 שנים בלבד.

המנוח נולד לפני 17 שנים, לאביו הרב שלום ניסן באכנער יבלחט"א, בן הגה"צ רבי אליהו באכנער חתנו של כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זצוק"ל.

משחר נעוריו התחנך המנוח במוסדות סאטמאר בארה"ב, ולפני שנים חלה במחלה הנוראה אשר קיננה במוחו. סביו, כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זצ"ל ערך באותה התקופה סדרה של תפילות רבים, והיה שופך דמעות כמים לרפואתו של הנכד עול הימים שניכר בו כי עדיו לגדולות.

ואכן, הועילה תפילות הצדיק והבחור טהור הנפש התרפא ממחלתו כליל, אלא שלמגינת לב הוא חלה במחלה פעם נוספת כעבור שנים אחדות. גם הפעם הגיעה הבשורה הקשה לסביו הקדוש, אשר הורה לבני המשפחה שלא לספר לאיש אודות מחלתו של העלם, ואכן במשך מספר שנים התהלך הבחור כאחד האדם, ושקד על התורה בישיבתו כשאיש אינו יודע על דבר מחלתו, ובמקביל הוא עובר טיפולים קשים על פי הוראות הרופאים.

לפני כשנה התברר כי אין מנוס מהשבת הטיפולים הכימותרפיים, מה שהביא לפרסום דבר המחלה, וחידוש התפילות לרפואתו.

בשבוע שעבר איבד יוסף אריה ז"ל את הכרתו בעיצומו של טיפול כימותראפי, ומיני אז התקיימו משמרות של תפילה לרפואתו, כשילדי תלמודי התורה של חצר הקודש לעלוב, בבית שמש ובבני ברק, כמו גם בחורי ישיבת סאטמאר בקווינס שבניו יורק, קיבלו קבלות טובות לזכותו, והעתירו בתפילות ובתחינות לרפואתו השלמה.

דודו, כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב שליט"א, אשר שמע הבשורה המרה הגיע לאוזניו, נטל עמו מיד מנין מחסידיו, ועלה לקבר אביו הקדוש שם אמר עם הציבור את כל ספר התהילים בבכיות קורעות לב. משם המשיך לקבר רחל אמנו, ואמר שוב את כל ספר התהילים בדמעות שליש.

האדמו''ר מלעלוב בציון אביו ובקבר רחל בתפילה על אחיינו באכנער  (1) האדמו''ר מלעלוב בציון אביו ובקבר רחל בתפילה על אחיינו באכנער  (2) האדמו''ר מלעלוב בציון אביו ובקבר רחל בתפילה על אחיינו באכנער  (3)

אלא שנגזרה גזירה ונחתם הדין, ואתמול השיב יוסף אריה ז"ל את נשמתו לבוראה, כשהיא טהורה ומזוככת בעמל התורה ובייסורים קשים הממרקים כל גופו של אדם.

הבשורה הקשה הכתה בתדהמה את כל חסידי לעלוב בארץ ומחוצה לה, ואבל כבד ירד גם עלחצר הקודש סאטמאר שמשפחת באכנער נמנית על אנשיה.

ההלוויה יצאה מישיבת סאטמאר בקווינס, שם הגה בתורה בשנותיו האחרונות, כשבראש האלפים המלווים אותו צעד כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמר שליט"א, אשר ספד לו מרורים. ספדו לו גם אביו וזקניו, שסיפרו על עלם חמודות, אשר כל חייו נסובו סביב לימוד התורה וקיום מצוותיה בשמחה וברגש.

ת.נ.צ.ב.ה