רק תפילות… "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"!!!!!!!!!!!!!!