בדיון חירום של ראשי הערים החרדיות שהתכנסו בלשכת ראש העיר בני ברק נדונה התכנית הזדונית, של משרדי החינוך והאוצר, לקצץ בתקציב הצהרונים של ילדי החינוך החרדי בכל רחבי הארץ • ח"כ אייכלר: "במלחמה נגד החינוך החרדי אין הפסקת אש"

במסגרת מימון המלחמה בעזה, נדרשו משרדי הממשלה לבצע קיצוץ רוחבי של מליארד וחצי שקלים. כל משרד רשאי לקבוע מהיכן יקוצץ הסכום הנדרש ממנו. לראשי הערים נודע כי תקציב הצהרונים שבהם מזינים ארוחת צהריים חמה, לילדי עניי ישראל יקוצץ ראשון. זאת במשרד החינוך החולש על קרוב לחמישים מליארד שקלים.

בהתראה קצרה התייצבו ראשי הערים החרדיות, בני ברק בית שמש, ביתר, אלעד ומודיעין עלית יחד עם ח"כ הרב ישראל אייכלר לדון בדרכים למנוע את רוע הגזירה שהיתה אמורה לעלות על שולחן הקיצוצים בממשלה.

ראשי הערים של הציבור החרדי יקבלו, תוך ימים אחדים, שורה של החלטות, ובהן ארגוניות ומשפטיות, לפעילות דחופה נגד החלטת משרד החינוך שנתקבלה בימים אלו להטלת תשלומים גבוהים על ההורים שילדיהם ימצאו בצהרונים בשנת הלימודים הקרובה.

על שורה של צעדים שינקטו בנושא רב- חיוניות זה הוחלט בישיבת חירום שהתכנסה בלשכתו של ר' חנוך זייברט, ראש עיריית בני ברק, ובהשתתפותם של אישי ציבור רבים ובהם ח"כ ר' ישראל אייכלר, חבר ועדת החינוך של כנסת; ר' משה אבוטבול, ראש עיריית בית שמש; ר' יעקב גוטרמן, ראש עיריית מודיעין-עילית; ר' מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר-עילית; ר' ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד; ר' ישראל גולומב, נציג המגזר החרדי בחברה למשק ולכלכה בשלטון המקומי; ר' שלמה ברילנט, איש הקשר בין מרכז השלטון המקומי לבין המגזר החרדי בתחום הצהרונים.

כפי שנמסר, במפגש שהתקיים בימים אלו בין נציגי משרד החינוך לבין הזכיינים של הצהרונים הודיעו נציגי המשרד כי בניגוד לשנה הקודמת בה היו הורים לילדים, בעלי ההכנסות הנמוכות, פטורים מתשלום בעבור הצהרונים, הרי שלקראת שנה זו בכוונת המשרד לדרוש מכל הורה לילד בצהרון סכום של 200- 300₪ לחודש.

במפגש הובהר כי הטלת סכום זה על הורים יגרום שלהורים לא תהיה כל אפשרות לשלוח את ילדיהם לצהרונים, ומשום כך, סוכם כי העיריות החרדיות תפעלנה למציאת דרכים לפעילות דחופה בנושא, אם במסגרת של חיפוש דרכים להעברת הצהרונים, כבעבר, לפעילות במשרד הכלכלה (בעבר משרד התמ"ת), או בדרכים משפטיות ושיתוף-פעולה עם ראשי הציבור החרדי במסגרות השונות לביטול גזירה חסרת אנושיות וחסרת אחריות זו.

"במלחמה נגד החינוך החרדי אין הפסקת אש"

ח"כ הרב אייכלר אמר בדיון: ""יש להציל את ילדי ישראל מצפרני הטורפים, בממשלת הזדון, שלא התייאשו ממלחמתם בחרדים. שליטי עזה כבר נאלצו להסכים להפסקת אש, נגד ילדי ישראל בדרום הארץ. אבל ממשלת לפיד ופירון ממשיכה במלחמה נגד הילד היהודי הלומד תורה והוריו החרדים, בלי רחמים. אנו חייבים להגן על ילדי ישראל העניים, בכל הכלים הדלים העומדים לרשותנו. אנחנו נפנה אל שרי הממשלה ולשכת ראש הממשלה, שלא יאמרו של ידעו מכך, שבטרם נסתיימה המלחמה בעזה, כבר נפתחה מלחמת הרעבה נגד ילדי ישראל העניים ביותר.

"אם משרד החינוך יפיק את זממו, לגזול את כבשת הרש בהוצאת המנה החמה היומית מילדי העניים, הזקוקים לכך ביותר, יש לדאוג להוצאת תקציבי כל הצהרונים ממשרד החינוך ולהחזירם למשרד התעסוקה, כבעבר. האינטרס של שר הכלכלה, לאפשר יציאת אמהות לעבודה, שקיים לגבי המעונות יהיה גם לגבי הצהרונים. הפסקת מנות הצהרונים, ימנע מרוב האמהות את היכולת לצאת לעבוד ולסייע לפרנסת הבית. כי התשלום עבור הילדים, יאכל את כל המשכורת הדלה שהאמא מביאה. מדובר במשפחות דלות, שגם כשהאמא תישאר בבית, לא יהיה לה ממה להכין ארוחה לילד" – אמר ח"כ הרב אייכלר.