חבר מועצת העיר ריצרד פרס ניסה לחבל באמצעות גרזן בגדר שהוצבה בחצר בית הספר בבית שמש שארבע כיתות בו הועברו לבית ספר של החינוך העצמאי, כוח משטרה שהיה במקום מנע ממנו לחבל ברכוש העירוני, היום נדחה ניסיון לפרובוקציה בהשבתת פתיחת שנת הלימודים בעיר בית שמש על ידי וועד הורים בעיר בעקבות העברת ארבע כיתות מבית הספר לשפות לבית ספר של החינוך העמאי, וועד ההורים הודיע הבוקר כי התלמידים יגיעו לבית הספר אך יעסקו באזרחות ולא ישתתפו בלימודים. המתח בעיר הוא בעקבות החלטת העירייה להקצות ארבע כיתות לימוד בבית ספר חילוני לטובת בית הספר השכונתי לבנות של החינוך העצמאי, הסובל ממצוקת כיתות חריפה. המשטרה עיכבה לחקירה אדם שריסס גרפיטי על מחיצה שנבנתה בתוך בית הספר הוא רויסס את הכתובות ״גדר הפרדה״ ו״בושה לציונות״ וגרם נזק לגדר שהוצבה בחצר בית הספר. חבר מועצת העיר משה מונטג דוחה את הטענות כי העבודות נעשו בהיחבא ואומר כי הדבר נערך לבקשת המשטרה מנכל העירייה מתי חותה אמר לקול חי כי כל ניסיון להידבר עם בית הספר נכשל הלימודים בבית הספר נפתחו הבוקר כמתוכנן ...

חבר מועצת העיר ריצרד פרס ניסה לחבל באמצעות גרזן בגדר שהוצבה בחצר בית הספר בבית שמש שארבע כיתות בו הועברו לבית ספר של החינוך העצמאי,

כוח משטרה שהיה במקום מנע ממנו לחבל ברכוש העירוני,

היום נדחה ניסיון לפרובוקציה בהשבתת פתיחת שנת הלימודים בעיר בית שמש על ידי וועד הורים בעיר בעקבות העברת ארבע כיתות מבית הספר לשפות לבית ספר של החינוך העמאי,

וועד ההורים הודיע הבוקר כי התלמידים יגיעו לבית הספר אך יעסקו באזרחות ולא ישתתפו בלימודים.

המתח בעיר הוא בעקבות החלטת העירייה להקצות ארבע כיתות לימוד בבית ספר חילוני לטובת בית הספר השכונתי לבנות של החינוך העצמאי, הסובל ממצוקת כיתות חריפה.

המשטרה עיכבה לחקירה אדם שריסס גרפיטי על מחיצה שנבנתה בתוך בית הספר הוא רויסס את הכתובות ״גדר הפרדה״ ו״בושה לציונות״ וגרם נזק לגדר שהוצבה בחצר בית הספר.
חבר מועצת העיר משה מונטג דוחה את הטענות כי העבודות נעשו בהיחבא ואומר כי הדבר נערך לבקשת המשטרה

מנכל העירייה מתי חותה אמר לקול חי כי כל ניסיון להידבר עם בית הספר נכשל

הלימודים בבית הספר נפתחו הבוקר כמתוכנן