ערב השנה החדשה הבעל"ט, שנת השמיטה, הופיע הרב אליטוב, במשרדי המועצה הדתית בירושלים כרב ממלא-מקום העיר ירושלים ת"ו והאחראי על מערכת הכשרות הענפה • הרב נפגש עם יו"ר המועצה הדתית הרב יהושע ישי, עם חברי וועדת הכשרות ורבני השכונות

הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, נכנס אמש (א') ללשכת הרב הראשי לירושלים.

ערב השנה החדשה הבעל"ט, שנת השמיטה, הופיע הרב אליטוב, במשרדי המועצה הדתית בירושלים כרב ממלא-מקום העיר ירושלים ת"ו והאחראי על מערכת הכשרות הענפה.

הרב נפגש עם יו"ר המועצה הדתית הרב יהושע ישי, עם חברי וועדת הכשרות ורבני השכונות. הרב אליטוב קיים ישיבת היערכות עם הרבנים החשובים לקראת השנה החדשה שנת השמיטה והתקיים דיון מיוחד בכל הנושאים הבוערים של שנה מיוחדת זו.

בסיום הישיבה הביע הרב תקווה רבה כי המועצה הדתית בירושלים תמשיך להוביל בכל עניני הכשרות והדת כיאה לקריית מלך רב.

החל מהיום תעודות הכשרות בירושלים יוכרו בתקינות, רק באם חתימתו של הגאון הרב אליטוב תתנוסס עליהם.

הרב שמעון אליטוב (1)

הרב שמעון אליטוב (2)