לאורך השנים נוהגת קק"ל להתאים את פעילותה למצוות השמיטה, כך שבשנה הקרובה לא יתקיימו נטיעות, אפילו לא בט"ו בשבט • סגן יו"ר קק"ל, יגאל גרינוולד, עדכן את צוותי קק"ל בהנחיות לשנת השמיטה תשע"ה, שהוכנו על ידי הרב אלי שלב, נציג הרבנות הראשית בקק"ל • ואלו נטיעות חובה לנטוע גם בשנת השמיטה? התשובה בכתבה

כמיטב המסורת בכל שנת שמיטה, אחת לשבע שנים, גם השנה קק"ל מקיימת בכל השטחים שבאחריותה את מצוות השמיטה, בהתאם להוראות הרבנות הראשית לישראל.

סגן יו"ר קק"ל, יגאל גרינוולד, עדכן את צוותי קק"ל בהנחיות לשנת השמיטה תשע"ה, שהוכנו על ידי הרב אלי שלב, נציג הרבנות הראשית בקק"ל. במסגרת עבודתו ברבנות, עיקר עיסוקו של הרב שלב הוא תחום המצוות התלויות בארץ ישראל. מצוות שמיטה היא אחת המצוות האלה.

עם תום תהליך הדיונים בנושא שנת שמיטה בקק"ל, אנו מביאים לפניכם את תקציר הדברים, כפי שהועבר לקק"ל על ידי הרב יעקב אריאל, הממונה מטעם הרבנות הראשית לישראל.

נטיעות
1. לא תתבצענה נטיעות טקסיות במהלך שנת השמיטה, למעט מקרים מיוחדים, באתרים שהותרה בהם נטיעה על ידי הרבנות, לפי רשימות שאושרו לקק"ל.
2. לא תתבצענה נטיעות באתרי טע עץ, ולא תתקיימנה כלל נטיעות של תלמידים ואחרים במסגרת ט"ו בשבט.
3. קק"ל לא תחלק בשנת השמיטה שתילים לנטיעה לגורמי חוץ, לרבות שתילים לייעור משקי ולמרעה דבורים.
4. הכנת נטיעות תשע"ו במהלך שנת השמיטה תיעשה רק לפי אישור פרטני לכל אתר, שייצא מטעם הרבנות הראשית.

טיפול בעצי היער הקיימים
עבודות לשימור ולקיום היערות הקיימים מותרות, כולל טיפול במזיקים ובמחלות ופעילות למניעת שריפות ולצמצום הסכנה לשריפות.

משתלות קק"ל בגולני, באשתאול ובגילת
1. במשתלות קק"ל מתבצעת היערכות על פיי הנחיות הרב, לרובת החלפת רשתות הצל ה או תיקונן, בדיקת תקינותן של עגלות השינוע למגשי ההנבטה, בדיקות של מערכות המים הממוחשבות ועוד.
2. ניתן להכין שתילים (זריעה והעתקה), בתנאי שהמצעים שיוכנו בהם יהיו ללא אדמה, והשתילים יהיו מנותקים מהקרקע, ומעליהם תיפרס רשת הצללה של 51% כיסוי לפחות.
3. ניתן לשלב תלמידים בהכנת השתילים, כאמור לעיל, במקום טקסי ט"ו בשבט.

מסיק זיתים בשטחים שבניהול קק"ל
1. מסיק הזיתים בסתיו תשע"ה מותר ללא כל מגבלה הלכתית.
2. לגבי מסיק הזיתים שיתקיים בסתיו תשס"ו (חניטת הזיתים נעשית במהלך שנת השמיטה), יפורסמו הנחיות מפורטות שיסוכמו עם הרבנות בחודשים הקרובים.

העתקת אילנות (בתוקף תפקידה של קק"ל, לפי פקודת היערות)
ההעתקה תותר רק לצורך הצלתם של אילנות שצריכים לפנותם למען קיום עבודות בינוי, פיתוח, סלילה והבטחת בטיחות שאינן יכולות להידחות.

קרא עוד: ערב השמיטה: עצים מגוש קטיף הושתלו מחדש

עבודות להעתקת עצים (עקירה, נטיעה) יתבצעו לפי הכללים שהגדירה הרבנות, בתיאום מראש ובאישור הרב אלי שלב.

העתקת עץ שקמה. צילום אמנון גוטמןהעתקת עץ שקמה. צילום: אמנון גוטמן

בוסתנים בשטחי קק"ל
בבוסתנים באתרי קק"ל – כרמי זיתים ומטעי חרובים – יבוצעו עבודות תחזוקה וסניטציה מינימליות, כגון פינוי ענפים שבורים או ענפים הנגועים במחלה. במטעי החרובים, הקטיף של תשע"ה נחשב לפירות השנה השישית. לאחר הקטיף יש אפשרות לגזום את הענפים שנשברו.

שימור קרקע במרחב דרום
במרחב דרום יש שטחים המוגדרים לשימור קרקע, ובהם יבוצעו הכנות לנטיעות והעתקות עצים בהתאם לכללים שהוגדרו, באישורו ובפיקוחו של הרב אלי שלב. כל הפעולות הללו יבוצעו במקומות שחל בהם "היתר מכירה" מטעם הרבנות הראשית.

יערן קק"ל: "השמיטה היא הזדמנות לעצור לרגע את מעגל הנטיעות, ולחשוב כיצד אנחנו רוצים לראות בעתיד את היער"

יערן קק"ל ומנהל מדור זרעים ומשתלות חגי יבלוביץ' מסביר את השפעתה של שנת השמיטה על היער:

"בשנת שמיטה אסור לעשות פעולות שנועדו להשביח את העצים, אלא רק פעולות שמונעות נזק ומבטיחות את קיומם של העצים", מצטט יבלוביץ', ומוסיף: "טיפולי הגיזום והדילול ביערות קק"ל נמשכים כרגיל, משום שהם נועדו להגן על היערות מפני שריפות ומזיקים. מותר גם לאסוף זרעים, שיונבטו בשנה הבאה. גיזום לצרכי נוי אסור, אבל הרי אנחנו לא גננים, וגם כך לא עוסקים בזה בדרך כלל".

יבלוביץ' מזכיר חריג ייחודי לנטיעות בשנת שמיטה: הנטיעות הביטחוניות. מטרתן להסתיר את תושבי עוטף עזה מפני ירי מהרצועה ולהגן על היישובים ועל צירי התנועה המרכזיים. כנטיעות שעשויות להציל חיי אדם, הן קיבלו היתר חריג לביצוע גם במהלך שנת השמיטה.

A train travels past newly planted trees near Sderotנטיעת עצים על יד מסילת רכבת ישראל בסמוך לשדרות. צילום: רויטרס

לדברי יבלוביץ', שנת השמיטה מחזקת את הקשר בין האדם לאדמתו. "הפסקת עבודת השדה מזכירה שהאדמה אינה רכוש פרטי של אף אחד וחובתנו לשמור עליה ולכבד את הטבע".

אפשר להיערך מראש לקראת שנת השמיטה?

"יערני קק"ל בונים את תכנית העבודה תוך התייחסות לשנת השמיטה. הנטיעות מתבצעות בשנה שלפני או בשנה שלאחר מכן, וכך גם פרויקטים שכרוכים בטיפוח גינות נוי. פיתוח שבילי רכיבה והליכה, מתקני משחק, מצפורים ואתרים שונים, מתקיים כרגיל גם בשנת השמיטה".

כאדם שומר מצוות, יבלוביץ' רואה בשנת השמיטה ערך רוחני מאין-כמותו "אחרי 2,000 שנות גלות יש לנו זכות לקיים את השמיטה. זוהי מצווה שתלויה בארץ, ומקיימים אותה רק יהודים שחיים בארץ ישראל. המצווה מסמנת שאלוקים הוא הבעלים של כל האדמות, ומזכירה לנו כמה טוב לחיות בארץ הקודש".

חגי יבלוביץ צילום יואב דביריערן קק"ל חגי יבלוביץ'. צילום: יואב דביר

שנת השמיטה מקשה על החקלאים או מסייעת להם?

"לשנת השמיטה יש תפקיד חשוב במתן מנוחה לקרקע ושמירה על פוריותה. כשמעבדים את האדמה ברצף, כמות היבול יורדת, פוריות האדמה נפגעת והמזיקים מתרבים. בחברה החקלאית שהיתה בעבר, היה לשנת השמיטה תפקיד חברתי חשוב בצמצום פערים כלכליים. בעלי האדמות נדרשו להשאיר את יבול השדה לעניים, ולא לקטוף את הפרי ולסחור בו".

כיצד מתבצעת העבודה במשתלות קק"ל בשנת השמיטה?

"הזריעה וההנבטה נעשות בחללים סגורים, מנותקים מהקרקע ומהשמים. האדמה מבוטנת או מכוסה ביריעות, ומשטחי הזריעה מוגבהים. מעל הצמחים יש רשתות הצללה צפופות מהרגיל. העתקת הצמחים מתבצעת בעגלות סגורות.

"ההשקיה מתבצעת באופן מידתי, כך שהצמחים יתקיימו, אבל לא מתוך מטרה להמריץ את הצימוח. ההשקיה מבוקרת על ידי מחשב, כדי למנוע חריגה מהמכסה המיועדת. במקרה שנדרשת השקיה ידנית בשנת השמיטה, משתדלים שעובדי קק"ל שאינם יהודים יעסקו בכך".

משתלות קקל צילום יואב דבירתקנות השמיטה מיושמות במשתלת קק"ל. השתילים מנותקים מהקרקע 
ומהשמים. צילום: יואב דביר

ביערות קק"ל יש עצי פרי רבים – זיתים, רימונים, גפנים, תאנים וחרובים. האם יש כללים מיוחדים לעצים אלה?

"מבחינת הטיפול בבוסתני הפרי, אנחנו משתדלים לא לבצע בכלל גיזום, אלא אם כן מדובר בטיפול דחוף לקיומו של העץ. בשונה מהרגיל, לא חורשים את הקרקע לאוורור האדמה, אלא רק מכסחים את העשב למניעת שריפות. לגבי השימוש בפירות העצים, כל אדם רשאי לקטוף פרי בהתאם לצרכיו גם בשנת השמיטה, אבל לא למכור את הפירות. הפירות הם הפקר, כלומר, מותרים לשימוש על ידי המטיילים, אבל אסורים בשימוש מסחרי".

חשוב לציין שעל פי ההלכה, השלב הקובע בפירות הוא החנטה – המועד שבו הפרח נופל מהעץ ומתחיל להיווצר הפרי. פירות שחנטו לפני ראש השנה, לא תחול עליהם השמיטה בשנה הנוכחית, אלא רק בעוד שנה.

כיערן שהוא גם אדם דתי, יבלוביץ' אינו רואה כל סתירה בין הטיפול ביער לשמירת מצוות השמיטה: "יש כאן שילוב מצוין בין שני הערכים. זוהי הזדמנות לעצור לרגע את מעגל הנטיעות, ולחשוב כיצד אנחנו רוצים לראות בעתיד את היער ואת השטחים הפתוחים. שנת השמיטה מחזקת את הקשר בין האדם לה', לאדמתו, לטבע ולסביבה".