למשרת הרב הספרדי נבחר הגאון רבי שלמה עמאר שקיבל 28 קולות, למשרת הרב האשכנזי נבחר הרב אריה שטרן שקיבל 27 קולות. הגאון רבי משה חיים לאו שהתמודד על משרת הרב האשכנזי קיבל 20 קולות.

בירושלים בחרו היום חברי הגוף הבוחר את הרבנים הראשיים מטעם מדינת ישראל לעמוד בראש רבנות ירושלים.

גוף הבוחר מונה 48 מצביעים כאשר כל אחד באפשרותו לבחור ב-2 מעטפות, האחת עבור הרב הספרדי והשניה עבור הרב האשכנזי. עם תום ספירת הקולות נמצא, כי למשרת הרב הספרדי נבחר הגאון רבי שלמה עמאר שנתמך על ידי הסיעות החרדיות, ולמשרת הרב האשכנזי נבחר הרב אליהו שטרן שנתמך על ידי הציונות הדתית וחברי תנועת התעוררות החילונית.

יצוין, כי לראשונה בתולדות העיר ירושלים, הוכנסו לגוף הבוחר מינויים פוליטיים ואנטי חרדיים מטעם אנשי משרד הדתות, ומי שלמעשה בחר את הרבנים היו נשים ואנשים שאין בינם ובין מוסד הרבנות שום מכנה משותף.

כמו כן, בהנהגה החרדית השתדלו שלא להתערב, והשאירו את הזירה וההתגוששות למתמודדים השונים.

כאמור למשרת הרב הספרדי נבחר הגאון רבי שלמה עמאר שקיבל 28 קולות. בעוד שהמתמודדים האחרים התחלקו ב-20 קולות, הרב שמואל אליהו שקיבל 18 קולות, והרב חיים אמסלם שקיבל בסך הכל 2 קולות.

למשרת הרב האשכנזי קיבל הרב אריה שטרן 27 קולות, בעוד שהמתמודד מולו הגאון רבי משה חיים לאו קיבל 20 קולות, וכמו כן היתה מעטפה אחת ריקה.