התכנית משתרעת בין שכונת רמת אשכול מצפון ובין שכונת דניה/ הוד הכרמל מדרום • השכונה, בשטח של 430 דונם, כוללת כ- 2,000 יחידות דיור, מערכת דרכים חדשה, אתר מסחרי, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים

הוועדה המחוזית חיפה בראשות הממונה על המחוז במשרד הפנים, מר יוסף משלב, אישרה הפקדת תכנית להתנגדויות הציבור להקמת שכונת מגורים חדשה בחיפה, רמת גוראל, במורדות המערביים של רכס הכרמל. השכונה, בשטח של 430 דונם, כוללת כ- 2,000 יחידות דיור, מערכת דרכים חדשה, אתר מסחרי, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. (תכנית חפ/ 2169 א)

התכנית משתרעת בין שכונת רמת אשכול מצפון ובין שכונת דניה/ הוד הכרמל מדרום, כהמשך ישיר לשכונת רמת בגין מערבית לרח' בני ברית. התכנית מציעה לכל אורך מרכז השכונה, הממוקם על רכס השלוחה, ציר הכולל שטחים ציבוריים פתוחים, מבני ציבור ומרכז מסחרי. מסביב למרכז פרושים מגרשי המגורים לאורך כביש טבעתי ראשי המשרת את השכונה. דרכים פנים שכונתיות מחברות בין החלק הצפוני והדרומי של הטבעת .

ממשרד הפנים נמסר שלתכנית זו תרומה משמעותית למשיכת תוספת אוכלוסיה החיונית לצמיחתה הדמוגרפית של העיר חיפה, תוך הצעת שכונת מגורים איכותית ובכך לתרום לפיתוח האורבני של העיר חיפה ומבואותיה הדרומיים . כמו כן התכנית מציעה תפיסה תכנונית מגובשת, מותאמת לשלוחת רכס הכרמל המתחברת לרקמת המגורים הקיימת כהמשך לשכונת רמת בגין, המתאפיינות בטופוגרפיה קשה המחייבת התחשבות בהתכנות הבינוי בשיפוע חד ובמופע הנופי הנצפה מקרוב ומרחוק תוך שמירה על אופי בנייה מרקמית, מדורגת בהתאמה לפני השטח. התכנית תואמת את תכנית המתאר של חיפה חפ/2000.

לאחר בחינת התכנית ושמיעת התייחסות חברי הוועדה ותשובת עורכי ויזמי התכנית החליטה הוועדה להפקיד את התכנית בתנאים, ביניהם: הצגת נספח תחבורה לגבי השתלבות נתיב התחבורה הציבורי במערכת הדרכים הקיימת והכנת הנחיות לבנייה ירוקה בתכנית.

יזם : ועדה ממקומית חיפה.
עורך: מהנדס העיר.