מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפויה להתכנס מחר בירושלים לדיון במגוון נושאים ובהם חוק הגיוס ושאלת התייצבות בני הישיבות בלשכות הגיוס וכן בחוק הגיור שעבר אתמול בוועדת החוקה של הכנסת, כתבינו הפוליטי גואל ועקנין מציין כי חבר הכנסת יעקב ליצמן אמר אתמול במליאת הכנסת כי אפשר שחברי מועצת גדולי התורה יחליטו על פתיחת ספרי יוחסין בנפרד מרישומי היוחסין במדינה בשל העובדה שהגרים שיגוירו עם החוק החדש אינם יהודים על פי ההלכה. ...

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפויה להתכנס מחר בירושלים לדיון במגוון נושאים ובהם חוק הגיוס ושאלת התייצבות בני הישיבות בלשכות הגיוס וכן בחוק הגיור שעבר אתמול בוועדת החוקה של הכנסת,
כתבינו הפוליטי גואל ועקנין מציין כי חבר הכנסת יעקב ליצמן אמר אתמול במליאת הכנסת כי אפשר שחברי מועצת גדולי התורה יחליטו על פתיחת ספרי יוחסין בנפרד מרישומי היוחסין במדינה בשל העובדה שהגרים שיגוירו עם החוק החדש אינם יהודים על פי ההלכה.