יממה אחר פיגוע הדריסה, רבני "העדה החרדית" תקפו את העולים להר הבית וטענו כי מלבד איסור כרת החמור, הם "מביאים עלינו שנאה ושפיכות דמים" • רב הכותל קורא שלא להירתע מהמצב הבטחוני ולהמשיך לפקוד את הכותל המערבי

יממה לאחר פיגוע הדריסה בירושלים, מוציא בד"צ העדה החרדית פסק הלכה והוא שב ומזהיר בדבר חומר האיסור בעליה להר הבית, במכתב גילוי הדעת כותבים רבני העדה"ח כי "רעדה אחזתנו ותחרד נפשינו על העוול הנורא אשר אנשים בדמות ובלבוש חרדי וחסידי חוטאים ומחטיאים לעבור על איסור כרת".

המכתב החריף יוצא עקב ההסלמה הבטחונית והמתיחות שהתעוררה סביב סוגיית הריבונות בהר הבית והפגנת נוכחות יהודית על ההר, בהקשר לזה כותבים הבד"צ כי "חמור הדבר שבעתיים שהעליה להר הבית ופרסומו מביא בכנפיו תסיסה רבה בקרב גויי הארץ, ושפיכות דמים, יתן ה' ולא תקפ"ץ".

פסק ההלכה שכבר הוברר לפני כחמישים שנים, שב ומתפרסם היום בצהריים "לאור ריבוי המתפרצים בעוון פלילי זה", עפ"י הכתוב. רבני הבד"ץ חוזרים ומחזקים את האיסור החמור ומזהירים לבל יקל אחד באיסור החמור הזה בק"ן טעמים של היתר כי כולם הם עצת היצר להסית ולהדיח לעבור על איסור כרת רח"ל.

השקפת ההלכה הטהורה כי עלינו לצפות לבנין בית מקדשינו בהר מרום הרים "ושם נעלה ונראה בקדושה וטהרה כמצווה עלינו מתוה"ק ,בביאת גוא"צ" אך עד אז, כותבים הגאב"ד וכל חברי הבד"צ כי החובה עלינו למחות ולמנוע בעד הפורצים פרץ באיסור החמור הנ"ל, וכל מי שיש בכוחו למחות מחויב לאזהרת התורה ולא יפרצו לעלות בהר ונגוע בקצהו"

קרא עוד:

[postim]

ראב"ד "העדה החרדית", הרב משה שטרנבוך, אמר כי התופעה שנראתה לאחרונה – שמאות נדחקים להיכנס להר הבית באיסור כרת, ואין מטרתם לתיאבון להיכנס כתיירים בעלמא, אלא כדי להוכיח שעפ"י החוק והתורה הר הבית שלנו, הרי זה מעורר כעס מהקב"ה, שאינם עושים עבירה לתאבון, אלא הם מדברים בשם התורה ובאים להראות שעפ"י חוק ודעת תורה ראוי לעשות כן.

כי הסביר היום כי פעילותם של פעילים למען העלייה להר הבית גבתה קורבנות ועוד עלולה לגבות בהמשך "עד שיסקלו ידם מהר הבית". לדברי שטרנבוך, הנחשב למספר 2 ב"עדה החרדית", "זה מביא שנאה לא עלינו, שכמה קורבנות לדאבוננו כבר נגרמו מזה, ועוד הודיעו שיוסיפו עוד לגבות קורבנות עד שיסלקו ידם מהר הבית".

בדבריו העמיק הגר"מ שטרנבוך ואמר כי האיסור לעלות להר הבית- מלבד מה שהוא באיסור כרת הוא גם מה שמביא שנאה ל"ע, שכמה קרבנות לדאבוננו כבר נגרמו מזה, ובפרט שכבר "הודיעו שיוסיפו עוד לגבות קרבנות רח"ל עד שיסלקו ידם מהר הבית".

מכתב העדה נגד עליה להר הבית

רב הכותל: "יש לשמור על גישה בטוחה לכותל המערבי"

המתיחות בהר הבית נותנת אותותיה גם מעברו השני של הכותל ובימים האחרונים הורגשה ירידה קלה בכמות הפוקדים את שריד בית מקדשנו, כמו"כ נרשמו ביטולים לסיורים במנהרות הכותל המערבי.

רב הכותל המערבי, הרב שמואל רבינוביץ, אמר כי הוא מבין לליבם של החוששים להגיע לירושלים בימים אלה, "אך הציבור צריך לדעת כי משטרת ירושלים עושה את עבודתה נאמנה. הכותל המערבי, העיר העתיקה ודרכי הגישה אליהם מאובטחים תמיד על ידי כוחות הביטחון, ועכשיו שבעתיים! וגם כעת פוקדים את המקום הקדוש אלפי מבקרים מדי יום ואל לנו לתת לאויבינו לשבש את בואנו אל הקודש".

הכותל בביקור האפיפיור 2"אל לנו לתת לאויבינו לשבש את בואנו אל הקודש" הכותל המערבי (צילום ארכיון)

רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ יצא בקריאה נרגשת למנהיגי כל הדתות: "העיר העתיקה מאחדת בתוכה מקומות קדושים למיליונים רבים בני דתות שונות. זוהי חובתנו לשמור על שלום ואחווה במקום הקדוש הזה. חלילה לכם מלהבעיר את ירושלים בהכרזות בלתי אחראיות".

בשבוע האחרון גוברת ההסתה בכלי התקשורת הערבים המשתמשים בדמיון המזרחי המפותח ומפיצים שמועות בדבר חפירות המתבצעות תחת הר הבית במטרה למוטט את המסגד. בתגובה, שיגר רב הכותל מסר לשייח'ים במזרח העיר כמו גם לנכבדים מוסלמים ברחבי העולם כי לא מתקיימת שום פעילות ארכיאולוגית מתחת להר הבית, בשל קדושתו של המקום לעם היהודי, וכי הידיעות המפרסמות בענין זה, הינן שקר מוחלט. הוא הביע תקוה כי צעירים חוליגנים לא יצליחו להבעיר את העיר הקדושה והשלום יחזור לשרור בירושלים.