בתגובה לפרסומים לפיהם החליט יושב ראש הכנסת אדלשטיין שלא לקדם את חוק אפס אחוז מע"מ שאושר היום בועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית- הודיעה סיעת יש עתיד כי קשה להאמין שיושב ראש הכנסת יפגע במעמד הכנסת ובתפקידו וישמש כלי בידי אינטרסנטים פוליטים המבקשים לבטל רפורמות חיוניות להורדת יוקר המחיה בישראל. מלשכת יושב ראש הכנסת נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להבטיח שחוק אפס אחוז מע"מ יעבור כל עוד אין תקציב למדינה, ומשרד האוצר לא עומד בסיכומים ואינו מקיים דיון ראוי על חוק ההסדרים. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי גואל ועקנין ...

בתגובה לפרסומים לפיהם החליט יושב ראש הכנסת אדלשטיין שלא לקדם את חוק אפס אחוז מע"מ שאושר היום בועדת הכספים לקריאה שניה ושלישית- הודיעה סיעת יש עתיד כי קשה להאמין שיושב ראש הכנסת יפגע במעמד הכנסת ובתפקידו וישמש כלי בידי אינטרסנטים פוליטים המבקשים לבטל רפורמות חיוניות להורדת יוקר המחיה בישראל. מלשכת יושב ראש הכנסת נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להבטיח שחוק אפס אחוז מע"מ יעבור כל עוד אין תקציב למדינה, ומשרד האוצר לא עומד בסיכומים ואינו מקיים דיון ראוי על חוק ההסדרים.
ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי גואל ועקנין