שיעור שהוא זכות וחובה! שיעורו היומי של מגיד המישרים, פה מפיק מרגליות, טובים מאלפי זהב וכסף, הרה"ג מנשה ישראל רייזמן שליט”א, הבוקר, יום ו' עש"ק פר' תולדות. שמעו ותחי נפשכם ...

שיעור שהוא זכות וחובה!

שיעורו היומי של מגיד המישרים, פה מפיק מרגליות, טובים מאלפי זהב וכסף, הרה"ג מנשה ישראל רייזמן שליט”א, הבוקר, יום ו' עש"ק פר' תולדות.

שמעו ותחי נפשכם