התרגשות עצומה בקרב חסידי באבוב-45 באירופה עם תחילתו של מסע הקודש אל לונדון, שיצא לדרכו היום אחה"צ • כל הפרטים על האירועים שיתקיימו בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א

היום (א') בשעות אחה"צ, יוצא כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב-45 שליט"א ממעון קדשו שבבורו פארק, במסגרת מסע המלכות אל העיר לונדון, שייתפרס על פני כשבועיים ימים.

בשעות אחה"צ יתאספו המוני חסידים, בעלי בתים, אברכים ובחורי החמד של מוסדות החסידות, בראשות מרביצי התורה וזקני העדה, למעמד אדיר ונשגב של "צאתכם לשלום" אל מול מעון הקודש של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ברחוב ה-50 בבורו פארק, ובמרכזם מאות בחורי הישיבות תלמידיו אהוביו של כ"ק האדמו"ר שליט"א המוסר לפניהם שיעורים תמידים כסדרם, שעפ"י הוראת הקודש לא יתלוו למסע, ויוסיפו שקידה בלימוד התורה והחסידות בימים אלו שרבם ומנהיגם אינו שוהה בקרב תלמידיו.

בלונדון גופא כבר ניכרת ההתרגשות לקראת המסע המיוחד, ובימים אלו עסקני ועד הפעולה מסיימים את ההכנות האחרונות לקראת ביקורו המרומם של כ"ק האדמו"ר שליט"א בעיר, ולקראת קליטתם של אלפי החסידים העתידים להופיע לקראת שבת קודש לשהות בצל הקודש.

בשעות הבוקר של מחר, יום ב', עתיד לנחות המטוס עם פמליית כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א בלונדון, תחנתו הראשונה של האדמו"ר תהיה בבית האכסניה בגולדרס גרין, שם יתפללו תפילת שחרית. בשעות הערב יתקיים מעמד קבלת פנים בביהמ"ד של החסידות בשכונת סטמפורד היל, כשלאחריה יעברו כל הציבור לפני כ"ק האדמו"ר שליט"א ליטול ברכת שלום.

האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (27)ממראות הביקור הקודם, לפני כשלוש שנים

במשך השבוע הקרוב, יטול כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א חלק במספר אירועים מצומצמים שיתקיימו לטובת המוסדות הקדושים, בבתי נדיבי עם המשכילים בשגב הזכות הגדולה ליטול חלק בהחזקת מוסדות התורה והחינוך של החסידות ברחבי העולם, ובפרט בארה"ב, החל מרשת תלמודי התורה, המכילים בתוכם אלפי ילדי ישראל כ"י, לצד מוסדות החינוך המפוארים לבנות ישראל שגם בהן לומדות אלפי ישראל ומתחנכות להקמת בתים נאמנים לה' ולתורתו על דרך התורה והחסידות. כמו גם הישיבות הקטנות והמתיבתא הגדולה העומדת בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א המשמיע בה את שיעוריו בקביעות, לצד כולל האברכים שכבר הוציא מקרבו לגיונות של תלמידי חכמים מורי הוראה ודיינים ומרביצי תורה נודעים.

האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (24)ממראות הביקור הקודם, לפני כשלוש שנים

כמו כן יבקר כ"ק האדמו"ר שליט"א בבתי רבני העיר שליט"א, וכן במוסדות התורה והחינוך של החסידות בעיר, ויראה את נחת פרי עמלו בהצלחת החינוך המיוחד בבתי החינוך המפוארים של ילדי הצאן המתחנכים בדרך התורה והחסידות כהכוונת הקודש, ששמם יצא לתהילה ברחבי העיר. כמו כן, ביום ג' יפאר את שמחת הנישואין אצל שאר בשרו מצאצאי כ"ק מרן אדמו"ר הקדושת ציון מבאבוב זצוק"ל הי"ד במשפחת הנדיב הבלתי נשכח ר' בן ציון דונער ע"ה, מגדולי תומכי המוסדות ובונה עולמות של תורה.

ביום רביעי יעבור כ"ק האדמו"ר שליט"א לשהות בשכונת סטמפורד היל, ובשעות הערב יתקיים מעמד כתיבת האותיות לספר תורה החדש שיוכנס ברוב פאר והדר במוצאי שבת קודש, בבית הרה"ג בנש"ק רבי לייבל סטמפל שליט"א מנכדי כ"ק מרן הקדושת ציון זצוק"ל הי"ד, שאף זכה עוד להתגדל תחת צילו הגדול.

האדמו''ר מבאבוב ביקור בלונדון אדר ע''ב (26)ממראות הביקור הקודם, לפני כשלוש שנים

שיאו של המסע עתיד להיות במשך יום שב"ק הקרוב פרשת וישלח, אליה עתידים להגיע אלפי חסידים מכל רחבי תבל, מאירופה ומישראל כמו גם מארה"ב, כשבימים אלו נערכים ההכנות האחרונות לסידור אש"ל מלא ויתר הפרטים הדרושים לקליטתם של המוני החסידים.

התפילות ועריכת השולחנות יתקיימו באוהל הענק שכבר הוקם ברחבה גדולה במרכז שכונת סטמפורד היל, אליו צפויים לנהור גם אלפי תושבי לונדון להתחמם באור קדושת השבת, בשירות ותשבחות ובדברות קודש.

במוצאי שבת יתקיים המעמד האדיר של הכנסת ס"ת, שילווה ברחובות העיר בשירה ובריקודים ובראשם כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, שירקוד את ריקודי הקודש כנהוג, במקהלות אלפי ישראל שיפזזו בעוז לכבודה של תורה. לאחר הכנסת הספר להיכל ואמירת המזמורים, תיערך סעודת מצוה ומלוה מלכה באולם יסודי התורה, בשילוב התוועדות מרכזית, ובמרכזה ישמיע כ"ק האדמו"ר שליט"א מדברות קדשו בדברי הדרכה והתעוררות לקהל הגדול.

האוהל שהוקם בלונדון לקראת ביקור האדמור מבאבוב 45 (1)

האוהל שהוקם בלונדון לקראת ביקור האדמור מבאבוב 45 (2)

האוהל שהוקם בלונדון לקראת ביקור האדמור מבאבוב 45 (3)