בעלי משתלה בבית שמש שקיבלו על עצמם לשמור שמיטה כהלכתה קיבלו פטור מלא מארנונה לשנת השמיטה • סגן ראש העיר הרב שמואל גרינברג שהוביל את ההחלטה במועצת העיר ואף דאג ליישומה בפועל: "בית שמש היא העיר הראשונה בארץ שקיבלה החלטה שכזו"

בישיבת מליאת מועצת עיריית בית שמש שהתכנסה לפני מספר חודשים בכדי לדון באישור צו הארנונה לשנת הכספים 2015, הוכנס לראשונה תיקון חדש לצו הארנונה, ולפיו בעלי קרקעות חקלאיות בתחומי העיר יקבלו פטור מלא מתשלום ארנונה בכל שנת השמיטה.

מי שהוביל את הצעת ההחלטה הוא סגן ראש העיר הרב שמואל גרינברג, וזאת בעקבות בירור הלכתי שנעשה בעניין זה ע"י רבני 'בית המדרש להלכה בהתיישבות', בראשותו של הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א.

למעשה בבירור שנערך במחלקת הגבייה של העירייה, התברר כי אומנם בית שמש לא מושפעת בקרקעות חקלאיות, אך לעומת זאת יש משתלות בתחומי בית שמש, שיוכלו להנות מפטור זה אם כמובן ישמרו שמיטה כהלכתה.

קרא עוד:

[postim]

בישיבת מליאת מועצת העיר אושרה הצעת ההחלטה, אך עתה מתברר כי הצעת ההחלטה לא נותרה כאבן שאין לה הופכין, אלא יש מי שמנצל אותה, מדובר במשפחה שיש משתלה גדולה בין בית שמש למושב מחסיה, שטח הנחשב כשטח שיפוט של בית שמש. משפחה זו קיבלה על עצמה לשמור את שנת השמיטה כהלכתה, וזאת בפיקוח רבני 'קרן השביעית'.

בעלי המשתלה נועדו עם סגן ראש הרב גרינברג, וזה סייע להם באגף הארנונה של העירייה, לקבל את האישור לפטור מלא מארנונה בשנת השמיטה, וזאת כפי הצעת ההחלטה שקיבלה העירייה ברוב קולות.

"זהו יום חשוב לא רק לבית שמש, אלא לכל שומרי שמיטה באשר הם", אומר הרב גרינברג, "למרות שלא מדובר כאן באלפי דונמים של שדות חקלאיות, אך עם זאת יש כאן אמירה ברורה ביותר שכן עיר חשובה ומרכזית בישראל מוקירה את מסירותם של גיבורי הכוח שומרי השמיטה, ועומדת לצידם בשנה זו מתוך הערכה וכבוד להחלטתם לשמור שמיטה כהלכתה"