האדמו"ר מבאבוב יגיע לרגל שמחת הנישואין בחצרות ויז'ניץ באבוב נישואי נכד גיסו הגה"צ רבי יעקב ישראל מייזליש רב קרית באבוב בבת ים | האדמו"ר ישהה בית גיסו בבת ים וישתתף בשמחת החתנוה בחצר הקודש ויז'ניץ

בהתרגשות רבה מקבלים קהל עדת חסידי באבוב את הבשורה המשמרת על בואו של כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א למסע מיוחד לארץ הקודש ביום ג' לרגל שמחת נישואי נכד גיסו הרה"ג רבי יעקב ישראל ישורון מייזליש חתן כ"ק האדמו"ר מהר"ש מבאבוב זי"ע.

האדמו"ר מבאבוב יגיע כמסתמן כעת ביום שלישי בצהריים, משדה התעופה יפנה מיד לקרית באבוב בבית ים שם יתאכסן בבית גיסו הגה"צ רבי יעקב ישראל מייזליש רב שכונת קרית באבוב בת ים.

בקרב החסידים מתכוננים לתפילות בצל האדמו"ר אותם יתפלל יחד עם קהל עדתו ברוב עם הדרת מלך, בבית המדרש דחסידי באבוב בבת ים

בשעות הערב יופיע בהדרת כבודו כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א להשתתף בשמחת הנישואין של נכד גיסו הגה"צ רבי יעקב ישראל מייזליש חתן הגה"צ רבי מנחם ארנסטר מויז'ניץ שתתקיים בראשות הדוד הגדול מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בהיכל השאטער שע"י בית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק.

אחר החתונה יחזור לבית גיסו בבת ים, למחרת יערוך את סדר התפילה ושולחן לחיים ובשעות אחר הצהריים יפרד מהקהל ויחזור למעונו בארצות הברית, בחודש שבט צפוי שוב להגיע האדמו"ר יחד עם כל קהל עדתו למסע המלכות בארץ הקודש.